Catalunya s'encamina a regular per primera vegada els preus del lloguer. Després d'un llarg debat intern al Govern entre JxCat i ERC i mitjançant la pressió de moviments com el del Sindicat de Llogaters, ahir es va registrar una proposició de llei de contenció i moderació dels preus del lloguer al Parlament mitjançant lectura única -fórmula d'urgència- que té el suport de JxCat, ERC, la CUP i els comuns.

D'aquesta manera, i segons van confirmar fonts de la Generalitat, es podrà aprovar la mesura abans que acabi la legislatura. El portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, va afirmar que la norma és de mínims «però imprescindible per al canvi de paradigma que necessitem, avui és un gran dia, un dia històric».

Segons el contingut de la llei, com a norma general els nous contractes d'habitatges de lloguer no podran superar el preu acordat en el contracte anterior. És a dir, que l'arrendador ha d'informar, quan entra un nou inquilí, sobre quin era el preu a què es va llogar anteriorment. Si no facilita aquesta informació, el llogater pot demanar una sanció. Això incentivarà, segons el sindicat, que «no es facin trampes», segons Palomera. Les sancions van de 3.000 a 90.000 euros.

Amb la norma s'impediran pujades a tots aquests habitatges i es fomentarà la rebaixa dels que estan per sobre del preu mitjà fixat per l'administració per a cada zona, que és el preu mitjà d'aquesta zona per a habitatges en condicions similars. Això implica que el 50% dels que estan per sobre de la mitjana s'han d'actualitzar abaixant-los al preu mitjà.

Un cop s'aprovi la llei, s'aplicarà de forma immediata en els 60 municipis de més de 20.000 habitants amb el mercat de lloguer més tensionat. Afectarà, doncs, uns 5 milions de persones. Al cap d'un any de funcionament de la llei, cada municipi haurà d'aprovar la continuïtat de la norma. En el cas dels habitatges, si el preu estava per sobre del preu mitjà de la seva zona, el nou contracte haurà de tenir com a valor màxim el valor que estableix l'índex, que és el preu mitjà de cada zona fixat per l'administració. Respecte als habitatges que es posen en lloguer per primera vegada, hauran d'ajustar-se a l'índex fixat per l'administració per a cada zona.

La llei, basada en el codi civil català, preveu excepcions per a casos de gran rehabilitació, obres de millora, relació de parentiu entre propietari i inquilí i altres règims de rendes. I els habitatges d'obra nova no estaran afectats per la regulació durant els primers tres anys, però passat aquest període també hauran d'ajustar-se a l'índex de preu mitjà de la zona, de manera que si el lloguer ha estat durant aquests tres anys molt superior a l'índex, la rebaixa del preu haurà de ser notable.

La proposta inclou un règim sancionador en cas d'incompliments. Quan un arrendador llogui un habitatge durant mesos sense haver informat del preu del contracte anterior, la sanció pot arribar als 90.000 euros. El text de la proposta reconeix les organitzacions d'inquilins com a part en la mediació de conflictes.