Sota el lema Exponential Day ha tingut lloc aquest dijous una jornada de reflexió sobre les tendències en innovació disruptiva que estan canviant la nostra manera de treballar i de viure. La jornada era organitzada per ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa. En la presentació la consellera Àngels Chacón ha comentat com l'impacte de la covid-19 ha provocat l'acceleració dels canvis. Ens hem hiperconnectat i ens hem digitalitzat de cop. Amb això hem descobert que hi ha coses que les fèiem d'una manera que no és l'única possible i que en alguns casos les noves maneres potser són millors que la rutinària.

Gràcies a la iniciativa d'Acció es va posar en marxa un mercat de contactes entre empreses de tots els sectors per abordar solucions a diverses qüestions que plantejava la pandèmia i amb això es demostra que el futur passa per treballar per reptes i no per sectors. Hem vist col·laborar empreses químiques, d'automoció, del metall, del packaging del tèxtil, de l'alimentació en trobar alternatives als problemes que plantejava el virus.

Aquest mètode de treballar per reptes o focus és propi dels clústers on s'agrupen empreses de diversos sectors, centres tecnològics i universitats per tal d'abordar una temàtica compartida. https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/clusters/. Ara mateix en el web de l'agència Acció hi apareixen els clústers de l'aigua, audiovisual, automoció, bellesa, bioenergia, biotecnologia i tecnologies de la salut, digital, tecnologies intel·ligents, energia eficient, energia solar, ferroviari, foodservice, hàbitat, il·luminació, indústria de l'esport, materials avançats, maquinària i els mitjans de producció agrícola, equipament de la llar, moda, moto, òptica i fotònica, packaging, pell, productes gurmet, productes infantils, salut mental, sector carni porcí, TIC educació, vins i caves. Com es pot comprovar, n'hi ha que s'assemblen a sectors organitzats més tradicionalment, mentre que d'altres estan enfocats a reptes socials o de segments de mercat.

L'esforç més gran d'enfocar polítiques públiques i empreses cap a reptes compartits es va fer en l'elaboració del Pacte Nacional per la recerca i la innovació2008 http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/10_publicacions/4_recerca_i_innovacio/informes_sobre_el_financament_de_les_activitats_rdi/PNRI.pdf ,on seguint les traces d'antecedents nòrdics es van plantejar quins eren els reptes de la societat catalana del segle XXI, quins d'aquests eren compartits pels països amb qui manteníem més relació i quins àmbits de la indústria, serveis i sistema de R+D català eren excel·lents o ho podien ser en donar alternatives a aquests reptes. Apareixien 8 reptes en el pacte: 1. Capacitar. Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor. 2. Empènyer. Desenvolupar i mantenir una capacitat elevada per generar i valorar coneixement capdavanter . 3. Estirar. Innovar sistemàticament com a base de l'activitat productiva i de l'acció pública i social. 4. Internacionalitzar. Pensar, ser i fer globalment en recerca i innovació. 5. Socialitzar. Aconseguir que la societat catalana s'imbueixi de ciència, tecnologia i innovació . 6. Orientar. Focalitzar i prioritzar la recerca i la innovació. 7. Facilitar. Adoptar una governança del sistema de recerca i d'innovació intel·ligent, eficient i eficaç. 8. Invertir. Invertir més i millor en recerca i innovació en l'àmbit públic i en el privat .

És en l'apartat 6 on se subratlla la necessitat d'orientar. Orientació que vol dir: definir l'estratègia de focalització de la recerca i de la innovació de Catalunya; dissenyar i desenvolupar l'estratègia d'especialització territorial en ciència, tecnologia i innovació; concretar els àmbits de priorització estratègica de la recerca i de la innovació per als propers anys; Orientar els instruments i els recursos cap als àmbits de focalització i de priorització de la recerca i de la innovació.

I alhora es marquen reptes que poden ser oportunitats: - Socials: diàleg intercultural, immigració, seguretat, salut, educació, dependència, lleure, etc. - Ambientals: aigua, fonts d'energia noves, canvi climàtic, ús sostenible del medi, etc. - Econòmics: era dels serveis, economia de la creativitat, productes tecnològics barats per a països en desenvolupament, enfortiment dels sectors existents amb les noves ciències i tecnologies, obertura de sectors emergents nous amb potencial, etc. - Territorials: el territori com a substrat clau en el desenvolupament de les activitats humanes, socials i econòmiques. - Científics i/o tecnològics: trobar una tecnologia alternativa a determinats processos, entre altres. - Reptes complexos: disseny i gestió de les ciutats del futur, etc. - El territori i la sostenibilitat com a impulsors horitzontals d'R+D+I. El pacte va ser subscrit per tots els partits, sindicats, patronals, cambres, universitats. Però com sol passar en l'administració catalana, el canvi de signe polític el 2011 va significar l'aparcament de l'estratègia. Això sí, pocs anys després es redactaven nous plans estratègics. El darrer fa poc i ja en són uns quants. Però mentre maregem la perdiu, Chacón constatava que només representaven el 0,5% del Pressupost de la Generalitat. Però s'és lluny d'usar tots els mecanismes externs a la conselleria, com orientar els recursos de la recerca cap a segments amb retorn social i impulsar la compra innovativa des de les àrees de més despesa: salut, educació, benestar social o obres públiques i comunicacions.