L'Institut Català d'Energia (ICAEN), adscrit al departament d'Empresa i Coneixement, ha posat en marxa un programa per assessorar les pimes catalanes per millorar la gestió de l'energia.

La iniciativa consistirà en entrevistes i visites a empreses per conèixer els seus consums i projectes d'estalvi i eficiència, identificar les barreres (tècniques, econòmiques o legals) que sorgeixin en aquest àmbit i avançar cap a la descarbonització dels seus processos productius.

En el projecte, s'estudia la gestió de l'energia de manera integral, des de la seva contractació fins al seu aprofitament. La campanya s'adreça especialment als sectors del material de transport, químic, metal·lúrgic o alimentari, entre d'altres.

A Catalunya, les pimes representen el 99,8% del total d'empreses, el 70% de l'ocupació i el 65% del PIB. La xifra de petites i mitjanes empreses industrials arriba a les 36.200.