Segons les previsions de BBVA Research, el PIB de Catalunya podria reduir-se enguany el 12,0% a causa de la durada de les mesures de confinament, el major impacte de les restriccions sobre la demanda interna, la reducció intensa del consum, la concentració d'aquesta en la producció nacional i la caiguda del sector turístic per les restriccions al moviment.

El 2021, el creixement podria situar-se al 7,4%. Si es compleixen aquestes previsions, es perdrien 110.000 llocs de treball entre els anys 2020 i 2021. En tot cas, la principal incertesa rau en l'evolució de la pandèmia i en l'efectivitat de les mesures preses per limitar el contagi.

L'últim informe «Situació Catalunya», presentat ahir per Miguel Cardoso, economista en cap per a

Espanya de BBVA Research, i José Ballester, director de la Territorial Catalunya de BBVA, assenyala que l'activitat econòmica a Catalunya hauria retrocedit prop del 4,2% el primer trimestre del 2020, i del 18% el segon. Amb això, el primer semestre de l'any l'activitat de la regió s'hauria reduït més del 20% respecte a final del 2019, i per al 2020 el Servei d'Estudis de

BBVA rebaixa les previsions de creixement fins al 12,0%, fet que suposa un impacte de la crisi una mica més gran que en el conjunt d'Espanya.

Aquesta evolució s'explica per una durada més gran de l'esperada de les mesures de confinament, un major impacte sobre la demanda interna, en particular sobre el consum social, la disminució de la despesa de les famílies, principalment de béns i serveis produïts internament, i la caiguda del sector turístic.

La reducció de la despesa de les llars catalanes durant el primer semestre de l'any s'hauria situat entre el 25% i el 30%. El descens del consum s'hauria concentrat en sectors de consum social com la restauració, l'oci i el turisme, amb un pes elevat en l'economia de Catalunya. Per contra, es va observar un impuls del comerç electrònic, de productes d'alimentació i de productes i serveis de salut.

Així mateix, la menor arribada de turistes, per les restriccions de moviments a nivell global, va reduir el consum dels no residents. Això va tenir un impacte diferencial per a Catalunya, ja que el pes del turisme estranger en l'economia catalana és més gran que en el conjunt d'Espanya, ja que els ingressos turístics d'estrangers equivalen al 9% el PIB català, davant el 5,7% a Espanya.