BBVA avança en els serveis digitals que ofereix als seus clients i es converteix en la primera entitat financera a oferir la possibilitat de traslladar els comptes que un client tingui en un altre banc a través d'un senzill procés 100% online que en la majoria dels casos no requereix realitzar gestions addicionals. L'eina digital «Canvi de banc» contempla opcions relacionades amb el trasllat de comptes, com la domiciliació d'ingressos, de rebuts i també el tancament del seu antic compte, en un procés àgil, que no requereix anar a l'oficina de BBVA ni del seu anterior banc.

Els clients de BBVA poden realitzar la pràctica totalitat de les seves gestions a través dels canals digitals. Ara, els nous clients i també aquells que tinguin comptes oberts en altres entitats i vulguin canviar ingressos o despeses al seu compte de BBVA, podran gaudir del servei digital «Canvi de banc», disponible en la web i l'app de l'entitat financera. L'app permet als seus clients visualitzar les targetes donades d'alta en els comerços online. BBVA és la primera entitat que ofereix als clients en la seva aplicació de banca mòbil una visió global de tots els comerços electrònics o plataformes on aquests clients hagin registrat les seves targetes bancàries.

Aquesta nova funcionalitat també permet als clients gestionar des d'un mateix lloc les targetes adherides a Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay. Aquesta novetat converteix l'app de BBVA en el centre de comandament des del qual el client podrà controlar fàcilment on estan emmagatzemades les seves targetes online.

Aquesta eina és una de les millores d'aquest servei, llançat pel banc a principi del 2019 sota el nom de «servei mudança». Des de llavors, i a través de diferents actualitzacions, els equips de desenvolupament digital de BBVA han anat testant i llançant millores en els processos, fins a disposar d'aquesta solució 100% digital, que tampoc requereix cap gestió addicional al banc d'origen del client.

El servei reuneix, en un únic punt, totes les opcions que un particular pot plantejar-se a l'hora de canviar de banc. És el client qui decideix quins canvis li interessa realitzar i quan vol fer-ho. A l'usuari se li presenten diverses opcions disponibles. La més completa consisteix a canviar al compte de BBVA totes les transferències periòdiques, els ingressos recurrents (com la domiciliació de nòmina o pensió) i també els rebuts habituals. A més, s'ofereix la possibilitat de traslladar tot el saldo des del compte d'un altre banc i tancar l'antic compte.

Una vegada presa la decisió, i amb el consentiment del client, és BBVA qui es posa en contacte amb els pagadors, en el cas dels ingressos, els emissors dels rebuts (aigua, llum, gas, Internet, col·legis, etc.), així com amb l'altra entitat financera, sense que l'usuari hagi de realitzar gestions addicionals en la majoria dels casos. És habitual que les persones tinguin posicions en més d'una entitat financera. En el cas que el nou client de BBVA no vulgui tancar el seu anterior compte en una altra entitat, també és possible afegir-la a l'agregador financer i així tenir una foto més real de l'estat de les seves finances, sense sortir de l'app de BBVA.

En l'actualitat, gairebé 200.000 clients del banc utilitzen l'agregador financer. Aquesta eina també està unida a BBVA Bconomy, que analitza els ingressos i les despeses dels usuaris amb l'objectiu de realitzar un diagnòstic de la salut financera del client i obtenir una visió completa de les finances. És molt útil, ja que també permet veure els moviments previstos per al mes en curs i per al següent, la qual cosa pot facilitar-li la planificació de les finances.