Barcelona avança el posicionament com a destinació de congressos mèdics i sanitaris, que van representar el 32,8% de totes les fires que es van fer a la ciutat el 2019, segons un informe de l'Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió. L'estudi mostra una tendència a l'alça tant en els congressos mèdics com els científics amb increments del 31,5% i 13,6%, respectivament, el 2018. Durant l'any passat també es va notar un augment de la presència internacional amb el 80,7% d'esdeveniments, un increment de dos punts en relació amb el 2018. Els congressos de caràcter internacional se centren sobretot a Barcelona, on van ser el 83,3%, mentre que a la resta del territori van ser el 68,2%. Segons l'Observatori, les dades constaten el predomini de Barcelona en el mercat de congressos de caràcter medicosanitari. En concret, 1 de cada 3 fires que es van celebrar el 2019 a la demarcació es podien incloure en l'àmbit medicosanitari.