Una de cada tres empreses catalanes afectades per la crisi sanitària s'ha vist obligada a aturar completament l'activitat arran de les restriccions imposades per l'administració, segons indica l'Enquesta de clima empresarial, publicada aquest divendres per l'Idescat. L'estudi apunta que gairebé un 40% dels negocis han tingut problemes de liquiditat, mentre que nou de cada deu han vist com disminuïa la seva facturació. De fet, només un 5% dels establiments enquestats reconeixen que, durant el segon trimestre, les seves vendes s'han incrementat. En aquest sentit, gairebé tres de cada quatre empreses preveu que trigaran almenys sis mesos a recuperar els seus ingressos, mentre que un 8,4% creuen que es veuran abocats a tancar el negoci.

A banda de la disminució de la facturació i les dificultats per accedir a liquiditat, els problemes més freqüents per a les empreses durant els últims dies han sigut l'augment de la complexitat dels processos (així ho ha indicat un 79,2% dels enquestats), la suspensió d'algunes activitats (71,1%), l'impacte en l'ocupació (57,8%) o la dificultat de disposar d'aprovisionaments (42,9%).

De cara a la represa de l'activitat, sis de cada deu negocis tenen previst una reorganització de la jornada laboral, mentre que la meitat assegura que apostarà pel teletreball. Alhora, i per pal·liar els efectes de la crisi, el 38,3% de les empreses té previst introduir incentius al consum, una proposta que pren més força en sectors com l'hostaleria.

Precisament l'hostaleria, juntament amb la construcció, és un dels sectors més afectats per la crisi. Segons l'enquesta de l'Idescat, més del 90% dels negocis vinculats a aquestes activitats ha vist com la seva facturació disminuïa durant el segon trimestre, un percentatge superior a la mitjana de Catalunya (87%).

La caiguda dels ingressos als establiments de Catalunya afectats per la crisi de la covid-19 ha sigut del 46,6% respecte al segon trimestre de l'any anterior. En alguns casos com l'hostaleria, però, la davallada ha arribat al 82,6%.

Ocupació tocada

Més de la meitat de les empreses (57,8%) reconeix que la crisi ha tingut un impacte en l'ocupació. D'aquests establiments, el 77,1% han fet una reducció temporal d'ocupació, el 63,8% no ha dut a terme les contractacions que tenia prevista, el 45,7% no ha renovat contractes i el 33,7% ha reduït la plantilla de forma permanent. Durant els últims dies, només el 6,7% ha incrementat el nombre de treballadors.