La pandèmia de la covid-19 ha provocat la destrucció de 223.700 llocs de treball i un increment de l'atur de 61.300 persones en el segon trimestre del 2020 a Catalu-nya, coincidint amb els mesos durs de confinament. Entre abril i juny, la taxa d'atur a Catalunya es va situar en el 12,78% i la xifra de desocupats es va enfilar fins als 472.900, segons l'Enquesta de Població Activa. Es tracta de la taxa d'atur més alta des del quart trimestre del 2017 (12,63%) i del nombre d'ocupats més baix des del primer trimestre del mateix any. Els aturats han augmentat un 14,8% en tres mesos i ja hi ha 41.700 treballadors sense feina més que fa un any (+9,67%). Aquestes dades no inclouen els milers d'afectats per ERTO.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) classifica com a ocupats els milers d'afectats per un Expedient Temporal d'Ocupació (ERTO) relacionat amb la covid-19, seguint les recomanacions de l'OIT i Eurostat. Tot i això, l'EPA sí que mostra un descens de les hores treballades (-22,59%) que es pot explicar per la suspensió o reducció de jornada dels treballadors inclosos en un ERTO.

A tot l'Estat, la pandèmia ha destruït 1.074.000 llocs de treball en tres mesos (-5,46%), ha provocat un increment de l'atur de 55.000 persones, i ha situat la taxa d'atur en el 15,33%. D'acord amb els resultats de l'Enquesta de Població activa, els tres primers mesos del 2020 han acabat amb 3.227.500 persones ocupades a Catalunya, una caiguda de 223.700 persones (-6,48%) en relació amb el trimestre anterior, i ha registrat el descens més marcat de totes les comunitats autònomes. En comparació de l'any anterior, es trenca la dinàmica de guany d'ocupació amb una caiguda del 5,94% i 203.600 llocs de treball menys.

La destrucció de l'ocupació s'ha repartit entre sectors, i l'agricultura és l'únic que registra un increment de 300 persones. El descens més pronunciat dels últims tres mesos és el dels serveis (-180.000 ocupats), seguit de la construcció (-22.100) i la indústria (-21.700). Aquestes xifres s'han traslladat en un augment dels aturats de 50.100 persones en el sector serveis, que deixa el total d'aturats en 224.300 persones, una dada que no es donava des del primer trimestre del 2014. A la indústria els aturats s'han doblat i han passat de 22.100 persones sense feina a 44.000 a final de juny, una xifra que tampoc es donava des de l'inici del 2014. La construcció és el sector que ha experimentat un increment menor de l'atur (+5.800). El segon trimestre de l'any la xifra de treballadors del sector privat ha disminuït en 205.800 ocupats. També ha caigut, tot i que de manera menys pronunciada, l'ocupació al sector públic, on hi ha 17.800 llocs de treball menys que a final de març.

Per tipus de feina, entre abril i juny els contractes temporals dels assalariats catalans van continuar disminuint en passar de 594.900 a 509.200, un descens de 85.700 contractes. Els indefinits també baixen: en el segon trimestre de l'any es registren 118.200 contractes indefinits menys, i el total queda en 2.201.800.

En valors absoluts, el nombre d'aturats és la pitjor dada des del quart trimestre del 2017, quan hi havia 479.200 desocupats. La taxa d'atur entre els homes catalans del segon trimestre del 2020 va ser del 12,66% (246.700), mentre que entre les dones va ser més elevada, del 12,91% (226.200).

La xifra, però, és molt més elevada entre els joves: els menors de 25 anys representen un atur del 35,58%, un increment de més de set punts percentuals en els últims tres mesos. En canvi, entre els 25 i els 54 anys l'atur és del 12,78%, dos punts més, i el dels majors de 55 anys se situa en el 9,49%, un descens d'un punt

Durant els últims tres mesos s'ha detectat un descens de la població activa en 162.400 persones a Catalunya. En canvi, els inactius -és a dir, els que no estan buscant feina, estudien, estan jubilats, fan tasques de la llar o tenen una incapacitat permanent- han tornat a assolir un rècord històric (+166.000) i ja són 2.621.600 persones (vegeu desglossat).

A tot l'Estat, la pandèmia ha destruït 1.074.000 llocs de treball en tres mesos (-5,46%). La caiguda de l'ocupació s'ha centrat en el sector privat, on hi ha 1.229.100 persones menys treballant que fa un any. En canvi, al sector públic hi ha 31.500 ocupats més. La baixada d'ocupació és general en totes les comunitats autònomes menys les Illes Balears, on ha crescut en 9.200 persones aquest trimestre. Els descensos més grans han estat a Catalunya, Andalusia (-198.100) i Madrid (-184.000).