La crisi del coronavirus ens ha demostrat que un món més sostenible és possible. Amb l'aturada de l'activitat econòmica i el confinament dels ciutadans per contenir el virus, el medi ambient disfrutava d'un parèntesi, disminuïa la contaminació a les ciutats, es registrava una clara baixada en el nivell d'emissions de gasos contaminants, la vegetació i la fauna recolonitzaven i recuperaven espais perduts...

No obstant, ara que el nostre model econòmic s'ha reprès i tot va tornant a la normalitat, ¿què passarà?, ¿produiran les mesures de reactivació i sortida de la crisi un "efecte rebot" que minvi més els nostres recursos naturals o serem capaços de promoure iniciatives d'estímul verd alineades amb els objectius climàtics?

Per transitar aquesta segona via de recuperació i aconseguir un equilibri entre la nostra forma de viure i el respecte per l'entorn, la col·laboració entre tots, incloses les grans empreses, es converteix en capital. Un clar exemple és el "Pla conjunt per promoure el desenvolupament sostenible del' Amazones", posat en marxa pels tres bancs privats més grans del Brasil: Santander, Bradesco i Itaú Unibanco. Fruit d'aquesta històrica aliança es treballarà en tres fronts prioritaris:la conservació del medi ambient i el desenvolupament de la bioeconomia; la inversió en infraestructura sostenible; i la garantia dels drets bàsics de la població de la regió amazònica.

"La magnitud del desafiament exigeix una acció ferma i ràpida per part de tots els actors que puguin participar en la construcció d'un model de desenvolupament sostenible per a l'Amazònia que inclogui les necessitats de la població i la preservació dels nostres recursos naturals. Amb els esforços combinats de la nostra indústria podrem fer encara més per aquesta regió, que té un valor inestimable no només per al país sinó per a tot el planeta", explica al respecte Sérgio Rial, president de Santander Brasil.

Entre les accions que formen part d'aquest plai que es començaran a aplicara quest any hi figuren l'estimulació de les cadenes sostenibles (per exemple, el cacau, l'acaí i les nous) a la regió mitjançant línies de finançamento instruments no financers; la inversió en infraestructura bàsica per al desenvolupament social (energia, internet, vivenda, sanejament, etc.) i ambiental (per exemple, transport d'aigua); l'atracció d'inversions i promoció d'associacions per al desenvolupament de tecnologies que impulsin la bioeconomia; o el suport als agents i dirigents locals que treballen en projectes de desenvolupament socioeconòmic a la regió. Un exemple concret d'aquestes mesuresés el projecte mitjançant el qual Santander Brasil destinarà prop d'1 bilió d'euros al finançament de projectes de serveis bàsics, com el proveïment d'aigua.

Compromís amb la sostenibilitat

Aquesta aliança s'enquadra en l'estratègia de creixement sostenible de Banco Santander, considerat el banc més sostenible del món segons el Dow Jones Sustainability Index 2019 i reforça el seu compromís amb la transició, tant pròpia com dels seus clients i la societat en general, cap a una economia baixa en carboni. Amb aquest objectiu a l'horitzó, Banco Santander facilitarà la mobilització de 120.000 milions d'euros entre 2019 i 2025 i 220.000 milions d'euros entre 2019 i 2030 per combatre el canvi climàtic.

Amés, és un dels firmants del Compromís Col·lectiu d'Acció pel Clima i està present, en la figura de la seva presidenta, a l'Aliança pera la Recuperació Verda (Green Recovery Alliance) promoguda per recolzar i impulsar la mobilització de paquets d'inversió verds que actuïn com a acceleradors d'una transició cap a una neutralitat climàtica i ecosistemes saludables.

Els compromisos de banca responsable adquirits per Banco Santander inclouen també la protecció del medi ambient a través de la reducció de la seva pròpia empremta ambiental, ésadir, està centrata reduir les emissions de CO2, sent més eficients, utilitzant més energies renovables, compensant la resta de les seves emissions, i reduint i gestionant de forma responsable els seus residus.

L' objectiu principal és que, el 2025, el 100% de l'electricitat que utilitza l'entitat provingui de fonts renovables i que per al 2021 s'hagi eliminat l'ús de plàstic innecessari d'un sol ús en totes les oficines i edificis. A més, a la Conferéncia de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25) celebrada a Madrid, Santander va llançar el seu compromís de ser, per primera vegada, neutral en carboni el 2020, compensant totes les emissions generades per les seves pròpies operacions.