Seat ofereix als seus treballadors 3.500 cursos de mind mapping, consells per a Excel o idiomes a través de la plataforma Always Learning. Durant el seu primer any de funcionament, més de 6.000 persones, el 40% de la plantilla, s'han donat d'alta per cursar aquests els continguts de forma voluntària durant el seu temps lliure. En els tres mesos d'estat d'alarma, 800 persones es van inscriure a la plataforma i durant aquest període es van completar 4.000 formacions. Durant el 2019, Seat va invertir 23 milions d'euros en formació i va impartir més de 350.000 hores lectives als seus treballadors, segons dades dela companyia. A més de les formacions voluntàries, Always Learning també inclou dos blocs més: un d'enfocat a les necessitats formatives relacionades amb el lloc de treball actual i l'altre en les aptituds que la companyia preveu que poden ser necessàries en el futur, sobretot en l'àmbit de la tecnologia i la digitalització.