L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va fer aflorar 203,7 milions d'euros procedents de frau fiscal, l'11,1% més que l'any anterior, segons va informar ahir en un comunicat el departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda. És la xifra més alta de frau descobert fins ara per l'ATC des que es va engegar el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal el 2015, any des del qual s'han detectat 944,24 milions d'euros. L'impost sobre successions i donacions és el tribut que ha permès aflorar més frau, amb 75,3 milions d'euros, xifra que representa el 37% del total. El segueixen l'impost sobre el patrimoni, amb 64,3 milions (32% del total), i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb 57,6 milions (28%).