Més de la meitat dels inversors ha apostat per mercats o actius en els quals mai no havien invertit abans de la crisi de la covid-19, segons una enquesta de la plataforma d'inversió eToro entre els inversors detallistes a Espanya.

L'enquesta destaca que quatre de cada deu inversors ha augmentat el seu interès pels criptoactius i gairebé el 46% els percep com una forma de diversificació de cara als pròxims anys.

El 12% dels inversors considera que la pandèmia era un «bon moment» per començar a invertir, mentre que el 41% afirma que no invertia abans de la crisi i ara tampoc; i únicament el 10% està invertint més que abans. El 59% dels que han invertit reconeix que ha intentat aprofitar els vaivens de la Borsa per intentar aconseguir guanys, una operativa que els experts adverteixen que és molt arriscada. Dels ques han invertit, el 72% assegura haver-ho fet directament pel seu compte a través de plataformes d'inversió online, mentre que el 24% ho ha dut a terme a través de la seva entitat habitual o d'un assessor financer.

«Aquestes dades reflecteixen un canvi de tendència en un país tan bancaritzat com Espanya. La tecnologia continua acostant els mercats financers als ciutadans que han pogut continuar la seva activitat inversora des de casa gràcies a això», ha explicat la directora d'eToro per a Espanya i Latam, Tali Salomón.

Els inversors espanyols enquestats afirmen haver invertit durant la crisi covid-19 sobretot en accions (25%), criptoactius (23%), fons d'inversió (23%), matèries primeres (20%), plans de pensions (18%), divises (15%), bons (14%), CFD (8%) i ETF (8%). Quant a les seves regions favorites, Espanya és la seva regió preferida (40%), seguida d'Europa (19%) i els EUA (19%).

Sobre els sectors que més interès han despertat figuren tecnologia (41%), banca (23%), alimentació i begudes (23%), matèries primeres (22%), telecomunicacions (15%), automòbil (14%), indústries emergents (14%) i la inversió amb criteris ambientals, socials i de bon govern (12%).

«Els inversors espanyols que operen en la nostra plataforma prefereixen la inversió a llarg termini, ja que el seu vehicle favorit d'inversió són les accions, en concret les espanyoles, on hem notat un increment en els nostres fluxos», sosté Talomón.

La crisi ha impactat negativament en la situació econòmica dels espanyols. El 51% diu que els seus ingressos han disminuït des que va començar la crisi, i el 58% es mostra molt pessimista respecte a la segona meitat de l'any i fins i tot el 2021. No obstant això, més del 43% afirma estar estalviant més que abans que comencés la pandèmia, el 26% ha mantingut el mateix nivell d'estalvi, i només el 17% dels enquestats assegura haver perdut capacitat d'estalvi.