Hem de fer coses diferents per aconseguir canvis. I així és com hem de pensar: en clau comarcal. L'economia i el teixit empresarial del nostre territori no només s'han de basar en tot allò que tradicionalment hem treballat. Records d'un patrimoni industrial del sector tèxtil molt important, que sovint hem abandonat a la seva sort i amb dificultats s'ha pogut reconvertir o diversificar en una activitat potent de la comarca. Les empreses del sector tèxtil s'han vist abocades a lluitar i competir contra grans empreses, totalment deslocalitzades del territori i que ofereixen uns preus de mercat que han contribuït i provocat la davallada de la producció en un sector tradicional. Però també és cert que moltes d'aquestes empreses tèxtils, que han resistit, han trobat nous mercats més propers, on han pogut posar en valor el seu compromís de qualitat i, sobretot, perquè han fet coses diferents. Poso com a exemple el sector tèxtil perquè segurament alguns lectors hi han treballat o són empresaris del sector, que sovint lamenten la falta de professionalització d'aquest sector i la dificultat per trobar una nova i jove generació de treballadors especialitzats.

Segurament, en el món de l'agricultura, concretament en el conreu i la pagesia, també trobarem un canvi de model empresarial molt important. La incorporació de nova maquinària, nous productes i també el canvi climàtic influeixen en aquest sector, a vegades a favor i d'altres, negativament. I, d'aquesta manera, podríem anar analitzant tots els sectors econòmics de la nostra comarca. Aquests dies parlem molt del sector de l'automoció, més de l'àrea metropolitana i sobre les conseqüències que tindrà el tancament d'una gran empresa del sector. Si afegim la transformació del sector cap a nous escenaris, sens dubte cal fer coses diferents. A la nostra comarca el sector de l'automoció també té un alt impacte en el nostre teixit empresarial i caldrà pensar en noves formes de treballar, buscar nous productes i impulsar la investigació i la innovació.

El sector miner de la comarca també es troba en procés de transformació, reinvenció i renovació. Entenem que la matèria prima d'aquest sector es troba només en el nostre territori, i és aquí on comença tota l'activitat empresarial, que acabarà amb la producció d'un producte final per comercialitzar. Davant la situació econòmica i social que vivim, hem de ser capaços de fer coses diferents en relació amb aquest sector econòmic, amb un ventall de noves possibilitats importants. A diferència d'altres sectors productius, la «mina» com la coneixem tots, ens proporciona aquesta matèria prima directament. És a partir d'aquí quan, com a comarca, hem de pensar i repensar com crear un sector nou, alternatiu, complementari i competitiu per continuar i millorar la nostra comarca. L'ocupabilitat d'aquest sector és molt alta, tant directa com indirecta, i els projectes que en sorgeixin ens oferiran noves possibilitats de consolidació i creixement, que ara mateix necessitem tant. Per això, és responsabilitat de tots fer coses diferents per provocar que passin coses diferents.