La retribució mitjana bruta en les grans empreses que operen a Espanya va caure el 0,4% i l'ocupació va retrocedir el 5,4% el primer semestre del l'any, com a conseqüència de la crisi de la covid-19, període en què aquestes companyies van registrar una caiguda del 13,4% en les vendes totals. Així es desprèn de l'enquesta «Vendes, ocupació i salaris de les grans empreses», elaborada per l'Agència Tributària, que reflecteix una caiguda de l'ocupació en les grans empreses del 8,9% en el sisè mes de l'any, de manera que s'ha suavitzat respecte a la reculada del maig (-13,1%) i l'abril (-13,7%), encara que segueix lluny de les dades del març (-0,1%), el febrer (+ 1,8%) i el gener (+ 1,8%).

L'AEAT constata un perfil de recuperació des del mínim de l'abril, encara que amb característiques molt diferents per l'efecte de les intervencions via ERTO que van permetre que la caiguda fos menys pronunciada.

La millora de la situació en aquest cas es manifesta, a més, en el descens inferior de l'ocupació, en la recuperació del rendiment brut mitjà, ja que al juny els salaris van créixer el 0,2%, després de tres mesos de caigudes produïdes perquè els perceptors segueixen figurant en les declaracions de les empreses, tot i que el SEPE es fes càr-rec de part de les seves retribucions.

En tot cas, les retribucions percebudes pugen el 0,2% al juny, i deixen enrere les caigudes del maig (-1,4%), l'abril (-1,6%) i el març (-1,4%), encara que segueix sent inferior a l'alça de l'0,9% del gener i el febrer. En taxa intermensual, l'ocupació va pujar el 5,1% mentre que els salaris a les grans empreses van repuntar l'1,6%.

D'altra banda, les vendes totals de les grans empreses van cedir en el primer semestre el 13,4%, conseqüència que fins al 21 de juny va ser vigent l'estat d'alarma amb les seves repercussions sobre la mobilitat i l'activitat. No obstant això, l'AEAT explica que la progressiva relaxació de les mesures més severes al llarg del maig i el juny va permetre que s'anessin recuperant les vendes.