El Port de Barcelona millorarà l'eficiència energètica de l'Àrea PIF, amb una reducció del consum d'energia en aquestes instal·lacions del voltant del 67% i de les emissions en gairebé 138.000 kg de CO2 a l'any. El projecte de renovació energètica consistirà en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, el canvi dels equips d'il·luminació a tecnologia led i el sistemes de control i monitorització per a la regulació climàtica de l'edifici.

Pel que fa a l'energia fotovoltaica generada gràcies a les plaques solars instal·lades, s'estima que permetrà un autoconsum directe de 233.000 kWh/any, l'equivalent a un 40% del consum de l'edifici.

Per dur a terme el projecte, el Port de Barcelona ha rebut una ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (de les sigles en castellà, IDAE), per la millora de l'eficiència energètica de l'Àrea PIF. La subvenció, per valor de més de 256.000 euros, suposa el 50% del valor total del projecte. L'altra meitat serà assumida per la infraestructura catalana.

Aquest projecte s'emmarca en la renovació energètica dels edificis i infraestructures existents de l'Administració General de l'Estat i s'estima que el retorn de la inversió total que s'ha portat a terme s'aconsegueixi en un termini de 7 anys, en què s'inclou l'estalvi energètic i l'ajuda rebuda.