Durant el mes de juny, a Catalunya es van crear 1.436 societats mercantils, el 3,8% més respecte al mateix període de l'exercici anterior. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, Catalunya és una de les cinc comunitats on s'ha incrementat el nombre d'empreses creades, juntament amb Astúries, Múrcia, Extremadura i el País Basc. D'altra banda, el nombre de companyies dissoltes es va reduir el 25,5% interanual el juny, fins a 83. Al conjunt de l'Estat es van crear 6.733 empreses, el 9,4% menys en comparació amb l'any anterior, mentre que les dissolucions van caure l'11,4%, fins a les 1.112 D'aquestes, 816 es van dissoldre voluntàriament. La resta responen a operacions com ara fusions o adquisicions.

Gairebé una quarta part (23,4%) de les societats mercantils creades el juny a tot l'Estat perta-nyen al sector del comerç, mentre que el 14,3% es dediquen a l'activitat immobiliària, financera o d'assegurances.