El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha destinat més de 4,5 milions d'euros per atendre durant el proper curs l'alumnat vulnerable de les escoles de Catalunya, ha informat el Govern espanyol.

Així figura al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicat aquest dijous en el qual consta la distribució a les comunitats autònomes del fons de 40 milions d'euros del Programa per a l'Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu #PROA+.

Segons aquest, Catalunya rebrà 4.516.098 euros per als centres educatius amb alumnat més desafavorit de Primària, ESO i Batxillerat, el que la situa com la segona comunitat autònoma amb més repartiment després d'Andalusia.

Aquest programa pretén pal·liar l'emergència educativa del curs 2020-21 provocada per la pandèmia de la Covid-19 després de la suspensió temporal de l'activitat lectiva presencial entre març i el final de l'any lectiu.

La distribució entre comunitats autònomes s'ha realitzat en funció del nombre d'alumnes escolaritzats en Educació Primària i Secundària Obligatòria (50%); el percentatge d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (20%); la taxa d'idoneïtat als 15 anys (20%) i la dispersió de la població.