L'autogeneració a partir d'energia fotovoltaica ha arribat a 4.474 instal·lacions, amb un total de 55,85 MW de potència. La instal·lació d'aquest tipus de sistemes ha crescut de manera «molt significativa» a partir del 2019, en què cada trimestre s'han posat en marxa un 52% més d'equips d'autogeneració que en el trimestre anterior, segons dades de l'Observatori de l'autoconsum a Catalu-nya. Entre abril i juny d'aquest any, s'han registrat 1.457 noves instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, amb una potència total de 12,06 MW. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més instal·lacions d'autoconsum, 380, mentre que Barcelona és on hi ha més potència instal·lada, 3,9 MW.

El municipi amb una penetració més gran de l'autoconsum entre la població és Santa Eulàlia de Ronçana, amb 12 instal·lacions per cada 1.000 habitants. A aquest el segueixen Tiana i Alella, amb una ràtio de 8 i 7,8 instal·lacions.

Els espais d'autogeneració tenen més penetració en els municipis amb més habitatges unifamiliars. Aquesta correlació millora quan s'afegeix la variable de la renda familiar disponible bruta per habitant. A Catalunya, la majoria d'instal·lacions corresponen a l'àmbit domèstic. De fet, un 73% tenen una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només el 7,2% correspon a grans instal·lacions per sobre de 25 kW, associades al sector industrial o de serveis.