Abengoa ha presentat aquest dimarts la sol·licitud d'un preconcurs de creditors davant els jutjats mercantils de Sevilla, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquesta decisió afectarà exclusivament a la societat i no tindrà cap impacte sobre els acords de reestructuració signats el passat 6 d'agost amb la banca sobre el finançament del grup. L'objectiu d'aquesta decisió és "protegir" els interessos dels creditors i accionistes de la societat i disposar d'un temps addicional per arribar als acords necessaris amb aquests.

La companyia es troba en causa de dissolució des del passat 19 de maig, quan va presentar els resultats del segon semestre, amb un patrimoni net negatiu de 388 milions d'euros. Amb l'objectiu de dotar-se de més temps per negociar amb els creditors de la societat, el consell d'administració ha decidit utilitzar el recurs per presentar un preconcurs. La societat té previst celebrar una conferència telefònica el pròxim 26 d'agost per debatre exclusivament sobre la situació de la societat.