Exceltur ha revisat a la baixa les previsions per al 2020 davant les caigudes de la demanda externa a l'Estat i les restriccions anunciades pels principals països emissors.

L'associació preveu una caiguda de l'activitat turística de 98.753 milions d'euros, 15.619 milions més dels previstos al juny, abans dels rebrots.

Aquesta xifra suposaria una davallada del 64,7% de l'activitat respecte al 2019 i explicaria més de la meitat de la caiguda de l'economia estatal prevista pel 2020.

Catalunya és la comunitat més afectada pel que fa a valors absoluts, amb un impacte de 19.000 milions i una davallada del 56% respecte a l'any anterior, mentre que Balears ho és pel percentatge de caiguda sobre l'any previ, un 80,5% i 12.717 milions d'euros menys d'activitat.

El nou escenari turístic suposaria una caiguda de 52.862 milions d'euros d'ingressos en divises el 2020 respecte de l'any passat.