Govern, sindicats i empresaris reprendran les negociacions per a la regulació del treball a distància el proper 1 de setembre després de l'aturada vacacional, i ho faran amb un nou text sobre la taula, remès fa uns dies als agents socials, segons van indicar a Europa Press fonts de la negociació.

El nou esborrany incorpora algunes novetats. Així, deixa clar que la regulació del treball a distància no serà aplicable per al personal laboral de les administracions públiques, que es regirà per la seva normativa específica.

Al mateix temps, el text dona més poder a les empreses per controlar i vigilar que els treballadors a distància compleixen les seves tasques, però respectant la seva «dignitat» i tenint en compte, si escau, la capacitat real dels treballadors amb discapacitat per complir les seves obligacions i deures.

En l'esborrany anterior s'establia que les empreses podrien exercir el seu dret de control sobre el treball a distància mitjançant l'ús de mitjans telemàtics, en els termes previstos en la Llei de Protecció de Dades.

L'últim text substitueix aquest paràgraf per un altre en el qual s'especifica que l'empresa podrà adoptar «les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar» que el treballador a distància compleix les seves obligacions i deures, «guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat».

Respecte a la no aplicació d'aquesta futura regulació al personal laboral de les administracions públiques, l'esborrany aclareix que, fins que no existeixi una normativa específica per a aquest col·lectiu, es regirà pel que es disposa en l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors.

Aquest article consta de cinc apartats que, en termes generals, estableixen que l'acord per al treball a distància es formalitzarà per escrit i que els treballadors d'aquesta modalitat tindran dret a percebre, com a mínim, la retribució total establerta per al seu grup professional i funcions; a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut, i a la formació professional per a l'ocupació, entre altres aspectes.

La resta de l'esborrany no té canvis importants respecte al text anterior, en el qual ja s'havien suavitzat algunes mesures que, sobretot, no van agradar als empresaris, com els costos que haurien d'assumir pel treball a distància, i en què es va eliminar la referència a costos directes i indirectes.

L'avantprojecte de Llei de Treball a Distància, que té com marc l'acord europeu sobre teletreball, serà aplicable a les relacions laborals que es desenvolupin a distància amb caràcter regular, entenent-se per regular quan, en un termini de referència de tres mesos, un mínim del 20% de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte, sigui prestada sota aquesta modalitat.