La xifra d'empreses exportadores regulars, que venen a fora com a mínim quatre anys consecutius, ha augmentat un 40,6% a la demarcació de Barcelona entre el 2003 i el 2019 i han duplicat el volum monetari fins als gairebé 53.000 milions d'euros, segons un estudi de la Cambra de Comerç.

A més, aquest tipus d'empreses orientades cap al mercat exterior cada vegada exporten a més països: de mitjana, venen a prop de dues regions (1,75) i a 3,46 països. L'any passat, la demarcació de Barcelona tenia 42.022 empreses exportadores que, en total, van vendre per valor d'uns 57.000 milions d'euros. D'aquestes, 14.800 eren exportadores regulars, un 35,1% del total, que tot i així van representar el 92,4% de la xifra total de vendes, prop de 53.000 milions.

L'estudi de la Cambra de Barcelona, fet en el marc d'un projecte conjunt amb la Diputació, asse-nyala que si bé el pes de les empreses exportadores regulars sobre les que ho fan puntualment s'ha mantingut estable des de l'inici de la sèrie, en un 36,4% el 2003, la proporció del volum monetari ha augmentat en 4,7 punts, i ha passat del 87,7% del 2003 al 92,4% del 2019.

De fet, aquest augment també ha contribuït a fer que el valor mitjà exportat per les empreses regulars hagi passat dels 2,5 milions anuals el 2003 als 3,6 milions del 2019, un increment del 40,2%.

Segons l'estudi de la Cambra de Comerç, vendre a l'exterior «obliga les empreses a ser més competitives i productives», a invertir en R+D+i i a créixer per tal de poder-se beneficiar de les economies d'escala.