La nòmina mensual de les pensions de la Seguretat Social va pujar a 9.904 milions d'euros en data de l'1 d'agost, segons les últimes dades oficials del ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La xifra suposa un augment del 2,3% respecte a l'agost de l'any passat, i manté la tendència a l'alça iniciada al juny després que a l'abril i el maig per primera vegada reculés per culpa dels efectes de la pandèmia.

A Catalunya hi ha 1.734.563 persones que cobren una pensió, amb un import mitjà de 1.050,86 euros. La majoria, 1.130.233 persones, tenen una pensió de jubilació, amb una nòmina mitjana de 1.184,92 euros.

També hi ha 161.495 catalans amb una pensió d'incapacitat permanent (1.078,25 euros de mitjana), i 391.875 amb una pensió de viduïtat (735,83 euros de mitjana). A Catalunya hi ha 49.593 catalans amb pensió d'orfandat, amb una nòmina de 406,58 euros, i 1.367 persones que cobren una pensió en benefici de familiars, per un import que de mitjana és de 647,59 euros.

A Espanya, es paguen 9.777.556 pensions contributives en data de l'1 d'agost, 10.506 més que al juliol. Més de dos terços dels diners es destinen a les jubilacions, amb un import de 7.092,19 milions d'euros, un 2,87% que fa un any.

Per a les pensions de viduïtat, les arques de l'Estat destinen al mes 1.710,38 milions, l'1,53% més que fa un any, mentre que la nòmina total per incapacitat permanent és de 936,23 milions d'euros, un -0,34% menys.

Finalment, la quantitat total destinada a pensions d'orfandat és de 139,8 milions (+1,05%), i la de prestacions en favor de familiars de 25,4 milions (+3,08%).

Entre el gener i el juliol del 2020 s'han donat d'alta com a pensionistes 293.752 persones, un 14,8% menys que en el mateix període de l'any passat. A més, des del gener, han estat causa de baixa 317.669 pensionistes, un 12,9% més.