Les pernoctacions en els apartaments turístics van caure un 61,3% al juliol a Catalunya en relació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 469.984, pels efectes de la covid-19, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l'INE. Pel que fa al nombre de viatgers, es va reduir el 53,8%, fins a les 88.335.

Als càmpings, la xifra de pernoctacions es va reduir un fins a les 2.013.058, és a dir, el 48,9% menys que al juliol del 2019, mentre que el nombre de visitants va experimentar una caiguda del 31,8%, fins als 426.041. Els allotjaments rurals són els menys afectats per la pandèmia, ja que el nombre de pernoctacions va caure només l'1,4% (167.866) i el de viatgers el 2,6% (50.513).

El principal descens en les pernoctacions es dona sobretot entre els visitants estrangers. Concretament, als càmpings ho han fet un 71%, amb 725.930 pernoctacions davant els 2,5 milions del mes de juliol de l'any passat, un dels mesos més importants de l'estiu i de l'any.

En el cas dels apartaments turístics, la davallada s'ha accentuat fins al 76,1% entre els turistes estrangers i en el cas dels allotjaments rurals ho ha fet el 68,8%. En canvi, les pernoctacions de residents a l'Estat ha registrat descensos més moderats i fins i tot han augmentat en el cas dels allotjaments turístics rurals, on s'han disparat el 48,3% i han passat de les 98.009 del juliol del 2019 fins a les 145.353.

Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions en allotjaments extrahotelers superen els 9,9 milions al juliol, xifra que suposa un descens del 49,9%, respecte dels 19,8 milions registrades en el mateix mes del 2019. Per país de residència, les pernoctacions dels viatgers residents a l'Estat van disminuir el 19,4% anual, i va superar els 7,5 milions. Per la seva part, les dels no residents van baixar el 77%.

En els apartaments turístics, el descens de les pernoctacions va ser del 66,2% al juliol respecte del mateix mes de l'any passat, en els càmpings va ser del 36,3% i en els allotjaments de turisme rural del 10% anual.