Unió de Pagesos demana a les administracions un pas més pel que fa a la regulació dels petits escorxadors, tot i que considera positiu el fet que ja hagi sortit publicada, el 2 de setembre, la resolució amb les condicions de sol·licitud i concessió de l'ajut, després que es publiqués l'ordre amb les bases reguladores el 31 de juliol. El sindicat fa una valoració positiva de l'aprovació de la regulació dels petits escorxadors, que havia reclamat des de fa anys, però considera urgent que les administracions facin un estudi de tot el ter-ritori i afegeixin les propostes necessàries per dotar de mitjans aquest servei a totes les zones.

Segons Unió de Pagesos, cal garantir que els ramaders puguin sacrificar el seu bestiar a prop de l'explotació i oferir-lo directament al consumidor, o que puguin participar en xarxes locals de venda de proximitat, en benefici de l'economia local. Aquesta regulació beneficiarà els establiments alimentaris, fixos o mòbils, destinats al sacrifici per al consum humà d'animals de les espècies bovina, ovina, caprina, porcina i solípedes domèstics.

El termini de presentació de sol·licituds perquè els ramaders puguin sol·licitar els ajuts de mínims destinats a la millora dels processos productius i l'eficiència de l'activitat de petits escorxadors d'ungulats domèstics acaba el dilluns 21 de setembre del 2020 inclòs, segons la resolució del departament d'Agricultura. Els beneficiaris han d'haver efectuat l'adquisició i instal·lació de la maquinària o equipament subvencionables, i encarregat i pagat els projectes tècnics entre l'1 de gener i el 30 d'octubre del 2020.