El nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges a Catalunya es va reduir el 70% durant el segon trimestre, fins a les 496, en relació amb el mateix període del 2019, segons les dades provisionals de l'Estadística sobre Execucions Hipotecàries de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més baixa de l'actual sèrie històrica, que arrenca al primer trimestre del 2014 i coincideix de ple amb els mesos del pic de la pandèmia del coronavirus, el confinament i l'estat d'alarma.

De les 496 execucions, 269 eren habitatges de persones físiques, mentre que 227 eren persones jurídiques. En relació al trimestre anterior, el nombre d'execucions hipotecàries es va reduir un 57,7%.

L'INE destaca que durant aquest segon trimestre no s'ha iniciat cap procediment d'execució hipotecària sobre habitatges habituals en propietat de persones físiques com a conseqüència de l'aplicació de l'estat d'alarma. El real decret incloïa una moratòria del deute hipotecari per a l'adquisició de l'habitatge habitual.

Pel que fa al nombre total de finques a Catalunya, sumant-hi les rústiques i les urbanes (habitatges, solars i d'altres), va ser de 957. D'aquesta manera, el 51,8% dels procediments corresponien a habitatges. En comparació amb el mateix període del 2019, el nombre total de les execucions es van reduir un 72,14%, mentre que en comparació amb el primer trimestre de l'any el descens va ser del 58,4%.

Al conjunt de l'Estat, el nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries sobre habitatges iniciades en els registres de la propietat en el segon trimestre del 2020 va ser de 2.905, xifra que suposa un descens del 47,5% menys que el trimestre anterior i un 64,3% que el mateix trimestre del 2019. De fet, les execucions hipotecàries sobre habitatges concentren el 52,5% del total d'execucions hipotecàries entre abril i juny.

Per comunitats autònomes, el País Valencià va encapçalar les execucions sobre habitatges, amb 816, seguida de Catalunya i Andalusia, amb 496 i 466, respectivament.