Pimec inicia, arreu del país, set projectes d'inserció laboral dins del marc del Projecte Singulars 2020, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu dins el Pla Nacional de Garantia Juvenil, iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball.

Un d'aquests projectes és «E-nginy Jove 4.0», que es farà al Bages, i hi tindran cabuda 45 joves de la comarca. En aquest cas, les formacions estan destinades a persones amb interès per la indústria 4.0 (mecànica industrial, màrqueting digital i logística). En aquest projecte de Pimec també hi prenen part el Centre de Formació Pràctica, Emi Manresa i Eurecat. Aquests projectes tenen per objectiu millorar l'ocupabilitat dels joves d'entre 16-29 anys oferint-los una formació professionalitzadora, i una tutorització i seguiment personalitzat.

Els projectes tindran lloc dins de l'any vinent.