Caixabank comptarà amb un "badwill" -diferència entre el valor en llibres i el cost de adquisició- que li permetrà afrontar "gran part" o el 100% dels costos de reestructuració (ajust d'estructura, costos per cancel·lació acords de banca-assegurances, provisions) per la fusió amb Bankia i que Renta4 calcula entre 4.000 i 5.000 milions d'euros.

D'acord amb un informe remès per Renta4, Caixabank únicament hauria d'ampliar capital per afrontar el canvi d'accions que es produeixi en el cas que es fusionés amb Bankia i no necessitaria emetre més títols per reforçar les ràtios de capital perquè la diferència entre el valor en llibres i el cost d'adquisició seria suficient per cobrir els costos de reestructuració.

Aquesta firma financera, que ha posat en revisió la seva recomanació i el preu objectiu d'ambdues entitats, ha considerat "l'operació com una oportunitat per millorar en eficiència accelerant l'ajust d'estructura amb una major reducció d'oficines i llocs de treball en aquelles àrees on més es solapen (Madrid, Catalunya, València)".

En aquest sentit, ha calculat que les sinergies de costos poden situar-se "al voltant d'un 25%", davant el 20% habitual, "el que suposaria entre 1.400 i 1.700 milions d'euros de la base de costos d'explotació (sense amortitzacions) de l'entitat resultant".

Renta4 ha destacat que des del punt de vista del negoci, l'estructura de la cartera creditícia de les dues entitats és complementària amb més pes del crèdit hipotecari a Bankia (55% de total de la cartera de crèdit bruta en el primer semestre del 2020 davant del 35% de Caixabank).

Aquesta situació es reforça per "la major exposició del crèdit a empreses i consum de Caixabank respecte a Bankia (47% del total de la cartera de crèdit bruta enfront del 39%, respectivament).

A més, la firma financera ha assenyalat que "Caixabank aportaria el seu lideratge en el negoci d'assegurances i un negoci de major rendibilitat, i Bankia una millor posició de solvència".