El nombre de societats mercantils creades a Catalunya durant el mes de juliol va caure el 4,3% amb relació al mateix mes de l'any passat, fins a les 1.445, segons les dades provisionals de l'Estadística de Societats Mercantils de l'Institut Nacional d'Estadística. El capital subscrit va ser de 155,9 milions d'euros. Del total, 5 eren societats anònimes, amb un capital subscrit d'1,7 milions d'euros; i 1.440 eren societats limitades, amb un capital subscrit de 154,2 milions d'euros. D'altra banda, 462 societats van ampliar capital per valor de 728,7 milions d'euros, de les quals 17 eren anònimes i 445 limitades. En canvi, durant el juliol es van dissoldre 111 societats, xifra que suposa un increment del 5,7% respecte al juliol del 2019. Al conjunt de l'Estat espa-nyol, el juliol es van crear 7.636 societats mercantils, un 2,4% menys que en el mateix mes de l'any passat.