El 90% de les empreses amb un volum de facturació superior als 12 milions d'euros ja tenen externalitzats els seus serveis complementaris, xifra que es redueix al 70% per a les empreses amb ingressos per sobre dels 3 milions d'euros, en paral·lel a un grau d'externalització «molt elevat» en les administracions públiques.

Així es desprèn d'una anàlisi d'empreses multiserveis de l'UGT, que explica que l'externalització de serveis ( outsourcing) és, avui, una modalitat de contractació molt utilitzada per les empreses, per mitjà de la qual una empresa delega activitats a una d'especialitzada que les porta a terme de manera més eficient.

Segons l'UGT, l'informe no vol ser un atac a l'externalització, sinó una «revisió crítica» de la situació de la negociació col·lectiva d'àmbit empresarial de les empreses multiserveis. Així, assenyala que «teòricament» les empreses re-corren a l' outsourcing per concentrar els seus esforços en el desenvolupament de les seves competències bàsiques i per alliberar-se de la resta d'activitats, però «a la pràctica el motiu que porta les empreses a adoptar aquest sistema és aconseguir la flexibilització dels recursos humans de les empreses i un estalvi de costos a curt termini».