El solapament d'oficines de les dues entitats que avui es fusionen és gairebé inexistent, a la Catalunya Central, ja que Bankia només té tres sucursals, a Manresa, Igualada i Martorell.