17 de setembre de 2020
17.09.2020
Regió7
Economia domèstica

Com afectarà la covid-19 a la pròxima declaració de la renda?

Si ets autònoms, treballador afectat per un ERTO, a l'atur o de baixa per malaltia, et donem uns consells per evitar ensurts

17.09.2020 | 11:55
Et donem uns consells per evitar sorpreses desagradables en la propera renda

El 2020 ha estat un any excepcional en molts sentits, i els efectes de la crisi sanitària i econòmica actual, provocada per la pandèmia de la covid-19, s'estendran molt més enllà. Una de les conseqüències principals de la profunda crisi aflorarà entre els mesos d'abril i juny de l'any que ve, quan s'hagi de presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Serà aleshores quan els contribuents comprovaran que la diversitat de situacions personals viscudes al llarg dels darrers mesos té una incidència en l'impost que hauran de pagar. La professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Irene Rovira apunta algunes consideracions que cal tenir en compte per estar preparats quan arribi el moment i evitar sorpreses desagradables.

Prestacions per ERTO


Entre les consideracions que subratlla l'experta, n'hi ha de destacades per als treballadors que s'hagin vist afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), sigui total o parcial. «Les prestacions que s'hagin rebut a conseqüència d'aquests expedients estan subjectes a tributació com a rendiments del treball», avisa Rovira.

L'experta recomana que es revisi si s'apliquen retencions de l'IRPF a les prestacions de manera adequada. En cas contrari, es pot sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que apliqui una retenció més gran. L'experta de la UOC recorda que no hi ha l'obligació de presentar la declaració de la renda si no se superen els 22.000 euros bruts anuals, però adverteix que, en canvi, la quantitat baixa als 14.000 si han estat abonats per més d'un pagador que hagi pagat més de 1.500 euros.

Baixes per malaltia


Aquests aspectes també s'han de tenir en compte en cas que s'hagi cobrat alguna prestació per haver estat de baixa per malaltia, sigui a conseqüència del virus o no (les prestacions del permís de maternitat o paternitat n'estan exemptes). A més, cap d'aquestes prestacions afectarà l'aplicació de la deducció per maternitat i l'increment per les despeses satisfetes en centres autoritzats de primer cicle d'educació infantil, com passarà també si s'han percebut prestacions derivades d'un ERTO parcial.

Ara bé, sí que es veurà afectada durant els mesos en què s'hagi percebut la prestació d'un ERTO total o la prestació d'atur, tenint en compte que aquesta darrera prestació també haurà de tributar en l'IRPF com a rendiment del treball, llevat que s'hagi optat pel pagament únic per tal de començar una activitat econòmica.

Rescat de plans de pensions

Pel que fa als drets consolidats dels plans de pensions que s'hagin rescatat a conseqüència d'alguna de les contingències derivades de la crisi i que es percebin el 2020, també tributaran com a rendiments del treball, explica Rovira. Això serà així tant si s'opta per un cobrament total, en forma de renda periòdica, com si s'opta per la combinació, tot i que això afecta lògicament les rendes que resultin exigibles durant l'any.

Ara bé, cal tenir en compte que si s'obtenen de cop —és a dir, en forma de capital—, els contribuents es podran aplicar una reducció del 40 % de la prestació que correspongui a les aportacions fetes fins al 31 de desembre de 2006.

Autònoms


A l'hora de fer la declaració, els autònoms també han de tenir en compte que, si han començat a fer teletreball, es podran deduir part de les despeses de l'habitatge relacionades amb l'activitat econòmica, en cas que optin pel mètode d'estimació directa —sempre que estiguin registrades en la comptabilitat i es puguin demostrar amb la factura pertinent—, com ja és habitual. Això serà així sempre que hagin comunicat a Hisenda els metres quadrats que destinen a l'activitat, i en cas que paguin l'impost sobre el valor afegit (IVA) si l'habitatge és de lloguer.

D'altra banda, en cas que —a causa de la reducció dels ingressos— hagin renunciat al mètode d'estimació objectiva per a la determinació de la base imposable —tot i poder descomptar en el còmput els dies de l'estat d'alarma per falta d'activitat—, l'any 2021 podran tornar a tributar mitjançant aquest règim. Així, de manera excepcional, s'ha previst que en aquest cas es pugui revocar la renúncia sense que tingui efectes per a un mínim de tres anys.

En tot cas, cal tenir present que si, a conseqüència de l'estat d'alarma, han percebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat, també haurà de tributar com a rendiment del treball i no pas d'activitats econòmiques, com passa amb el cobrament de la prestació general per cessament d'activitat per a treballadors autònoms.

Propietaris i arrendataris de béns immobles llogats


En principi, els propietaris de béns immobles llogats —tant habitatges com locals comercials— només hauran de tributar pels rendiments immobiliaris que siguin exigibles durant l'any, si bé es podran deduir les despeses ocasionades per obtenir-los. Per tant, en cas que hagin pactat alguna rebaixa del lloguer o la dispensa o l'ajornament d'alguna mensualitat, s'hauran d'atendre al que s'hagi pactat —de manera que convé que es faci per escrit, com a annex al contracte firmat per les dues parts, a efectes de prova.

Ara bé, si per a la prestació d'arrendament l'arrendador té una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, les rendes percebudes del lloguer no tindran la consideració de rendiments del capital immobiliari, sinó d'activitats econòmiques. I, en aquest cas, en principi hauran de tributar pels ingressos del lloguer que hagin prestat durant el període impositiu, amb independència del cobrament —llevat que s'hagi pactat fer el pagament un cop hagi transcorregut més d'un any des de la prestació del servei.

Així mateix, si els llogaters tenen dret a una deducció per l'arrendament de l'habitatge habitual, s'haurà de calcular conforme a la renda pagada.

A més, pel que fa a les operacions immobiliàries, Rovira recorda que, amb l'objectiu de consolidar l'exempció dels guanys patrimonials derivats de la venda de l'habitatge habitual, no es considerarà el temps transcorregut des del 14 de març fins al 30 de maig del 2020 a l'hora de computar el termini màxim de dos anys per reinvertir-lo en un habitatge nou.

Herència d'un pla de pensions


L'experta de la UOC també posa el focus en una altra qüestió important: què passa si aquest 2020 s'han rebut en herència els drets consolidats d'un pla de pensions? En aquest cas, hauran de tributar per l'IRPF i no pas per l'impost de successions, apunta Rovira, investigadora del grup TAXLABOR. Per tant, tindran la consideració de rendiment del treball. A més, cal advertir que els hereus són els responsables de fer la declaració i el pagament de l'IRPF del 2020 de la persona que hagi mort, un cop comenci la campanya de la renda.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit