La Cambra de Comerç de Manresa impulsa un programa per formar joves sense feina per treballar en la producció d'esdeveniments culturals adaptats a situacions de crisi com l'actual. La formació s'inscriu dins del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres, del sistema de garantia juvenil. El curs es farà del 13 d'octubre al 16 de novembre i va a càrrec de la cooperativa Cultura del Bé Comú amb el suport dels Carlins. La formació ocuparà 125 hores que inclouen competències bàsiques i competències específiques aplicades a la producció d'un esdeveniment. S'hi treballaran aspectes com el disseny estratègic de l'esdeveniment, la producció i organització, la comunicació, el lideratge i el treball en equip, el finançament i la captació de fons, els permisos, llicències, fiscalitat i assegurances i el paper dels esdeveniments en la transformació social.