22 de setembre de 2020
22.09.2020
Regió7

Els lloguers tindran a partir d'avui un límit de preu a 60 municipis, entre els quals Manresa

La legislació estableix que en els nous contractes de lloguer el preu quedarà vinculat a un índex fixat per l'Agència d'Habitatge

21.09.2020 | 22:46
El mercat del lloguer entra en una nova dimensió de preus

Els lloguers que se signin a partir d'avui s'han d'ajustar al límit de preus establert per la Generalitat, que tampoc podrà superar-se en el cas dels contractes renovats, a 60 municipis catalans amb falta d'habitatge assequible. Entre aquest grup de ciutats figuren Manresa, Igualada, Martorell i Olesa de Montserrat. La nova llei no canvia les condicions dels contractes que estiguin vigents.

Segons ha informat el Departament de Justícia, avui entra en vigor la llei de regulació de contractes d'arrendament que el Parlament va aprovar la setmana passada per limitar el preu dels lloguers als municipis on es considera que hi ha un mercat de lloguers «tens». La norma es podrà començar a aplicar ja a 60 municipis catalans, però el seu recorregut estarà subjecte als recursos d'inconstitucionalitat que puguin presentar-se contra la llei, després que el Consell de Garanties Estatutàries considera que podria vulnerar diversos preceptes de la Carta Magna.

La nova legislació -que preveu multes de fins a 90.000 euros- estableix que, en els nous contractes de lloguer que se signin a partir d'avui, el preu quedarà vinculat a l'índex que estableixi l'Agència d'Habitatge de Catalunya per metre quadrat. Tampoc es podrà apujar el preu per sobre d'aquest índex en el cas dels immobles que en els últims cinc anys hagin estat llogats per sota de l'índex de referència marcat.

L'Índex de preus del lloguer proporciona l'import de referència, amb una franja inferior i una de superior. Els únics habitatges arrendables amb l'import de la franja superior seran els d'obra nova i els que hagin estat rehabilitats. Els propietaris podran llogar els habitatges pel preu de la franja superior durant els 5 anys posteriors a les obres. En aquest cas, la llei preveu una moratòria de tres anys, període durant el qual no s'aplicarà la limitació de la renda. Així, la nova regulació, segons la Generalitat, «també estimula el dinamisme del mercat del lloguer».

La llei preveu una excepció per als propietaris que acreditin ingressos inferiors a 2,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) 1.422,80 euros-, que podrien mantenir el preu del lloguer antic o pujar-lo fins a l'índex de referència. Aquesta excepció, però, no seria aplicable en el cas que la unitat familiar dels inquilins tingués uns ingressos inferiors a 1.991 euros, és a dir 3,5 vegades l'IRSC.

En el cas que la falta d'habitatge estigui concentrada en determinats barris o districtes, la limitació de preus es pot aplicar en aquesta zona sense que afecti la resta del municipi.

És requisit imprescindible perquè un municipi o barri pugui aplicar la limitació de lloguers que es declari mercat d'arrendaments «tens», és a dir, que el preu del lloguer superi el 30% dels ingressos habituals de les llars, la renda mitjana de les persones menors de 35 anys o hagi crescut tres punts per sobre de l'IPC en els últims cinc anys.

La Generalitat, els ajuntaments, consells comarcals o diputacions tenen potestat per promoure la declaració de mercat immobiliari «tens», que tindrà una durada màxima de cinc anys, prorrogables per cinc més, i pot quedar sense efecte si desapareix la situació immobiliària que el va provocar.

Els ajuntaments, a més, podran flexibilitzar la norma i adaptar-la a les necessitats de cada municipi, de manera que poden minorar o incrementar el preu de l'índex de referència en un 5% i excloure els habitatges amb més de 150 metres quadrats. Els límits al preu de lloguers s'aplicaran de manera immediata, sense esperar el mínim de nou mesos que es demoren els tràmits administratius necessaris per declarar una zona com a mercat «tens».

La llei és pionera a l'Estat, però la limitació del preu del lloguer s'inspira en el Codi civil d'Alemanya, que regula la contenció de rendes des de fa 30 anys. Altres estats com Itàlia l'apliquen des del 1998.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit