25 de setembre de 2020
25.09.2020
Regió7
CONTINGUT PATROCINAT

La circularitat que salvarà el planeta

Mentre la majoria dels recursos del planeta són limitats, com l'aigua o el sòl, els seus habitants hem mostrat una capacitat il·limitada –i insostenible– de generar residus. Un informe de l'organització britànica Verisk Maplecroft estima que a nivell mundial produïm més de 2.100 milions de tones de residus a l'any. Això suma més de 800.000 piscines olímpiques

25.09.2020 | 08:50
La circularitat que salvarà el planeta

Una de les alternatives a l'evident insostenibilitat de l'actual model de producció i consum és l'economia circular, basada en tres "R": reciclar, reutilitzar, reduir. Això és, un canvi en el paradigma de consum a tots els nivells que té com a finalitat aconseguir que cada producte tingui múltiples cicles d'ús i producció. És a dir, que els recursos es converteixin en productes, els productes en residus i els residus en recursos. Aquest model a més té beneficis positius nets en termes de creixement de PIB i creació de l'ocupació: s'estima que l'aplicació de mesures d'economia circular pot augmentar el PIB de la Unió Europea en un 0,5% addicional per al 2030 i que pot crear al voltant de 700.000 llocs de treball.


Una gran oportunitat

En aquesta aposta per l'economia circular hi estan implicats governs, empreses i societat en general. La Comissió Europea va presentar al març, i dins del paquet de Pacte Verd Europeu ("Green Deal"), el nou Pla d'Acció per a l'Economia Circular. El seu objectiu és que l'economia europea sigui apta per a un futur verd, enfortir la seva competitivitat protegint al mateix temps el medi ambient i atorgar nous drets als consumidors. Espanya també compta des del juny amb l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular –Espanya Circular 2030–, que marca objectius per a aquesta dèca- da, entre ells, millorar un 10% l'eficiència en l'ús de l'aigua, reduir en un 30% el consum nacional de materials i retallar un 15% la generació de residus respecte al 2010.

Per a les companyies, l'economia circular comporta grans oportunitats. Des de Red Eléctrica, el seu director de Sostenibilitat, Antonio Calvo, explica quins són per a una companyia com la seva: "Integrar la circularitat en el nostre model de negoci ens ajuda a contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible i preservar el medi ambient, una responsabilitat global i individual ineludible, ja que si seguim consumint com fins ara, acabarem consumint completament el planeta. Però, és que a més a més, l'economia circular comporta grans avantatges: suposa una diferenciació competitiva, redueix la nostra petjada ambiental i el cost de les matèries primeres, ens acosta a un model més innovador i ens porta fonts d'ingrés addicionals".

Menys residus

La companyia s'ha fixat, com a part del seu model de negoci i dels seus objectius de sostenibilitat, l'objectiu de ser una em- presa líder en economia circular el 2030. Per fer-ho possible, ha dissenyat un full de ruta amb accions concretes enfocades a millorar en diferents dimensions: consum de recursos naturals, residu 0, sòls, aigua, energia i una última amb caràcter transversal en la qual s'engloben els aspectes que afecten totes les variables. Les mesures ajudaran la com panyia a impulsar la circularitat internament, i a mobilitzar la resta d'actors clau del sistema i ja comencen a donar els seus fruits. Valgui un exemple: durant els dos últims anys, Red Eléctrica ha reduït considerablement el seu volum de residus, generant 4,7 vegades menys brossa.


Mesures per a la circularitat de Red Eléctrica

- Recursos naturals: La companyia està treballant perquè tots els seus transformadors, elements del sistema elèctrics, siguin sostenibles, substituint els olis minerals per èsters vegetals. Al seu torn, avança en la creació d'una xarxa d'aprovisionaments circulars, identificant els impactes ambientals dels equips i materials des del seu origen, o integrant els criteris de circularitat en les licitacions de compres d'equips, entre altres.

- Residu 0: Els residus que no puguin reduir- se seran reutilitzats, reciclats o valoritzats, transformant-se en matèries primeres precursores de nous productes d'una forma econòmicament i ambientalment rendible. En 10 anys Red Eléctrica no portarà cap dels seus residus a abocadors i a més reduirà a 0 els residus de terres contaminades i els residus de SF6.

- Plàstic 0: El 2030 la companyia només utilitzarà equips i materials sense plàstics d'un sol ús i embalatges reciclats, reciclables i reutilitzables.

- Sòls: El 100% dels sòls de les instal·lacions de la companyia estaran lliures de contaminació. Mitjançant tècniques de tractament de sòls, aquells que estiguin exposats a contaminació seran tractats i recuperats in situ i gràcies a això no es convertiran en residus ni per tant seran enviats a abocadors.

- Aigua: Disminuirà el consum d'aigua en oficines i centres de treball a 6,5 metres cúbics per persona a l'any.
Energia. Red Eléctrica reduirà un 40% les seves emissions d'abast 1 i 2 per Mwh transportat, el 2030, respecte al 2015.

- Accions transversals: Els criteris de circularitat aniran integrats en totes les activitats de la companyia.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit