No deixar ningú enrere. Aquest és l’eix central de l’Agenda 2030 que, fa ja cinc anys, va aprovar l’Assemblea General de Nacions Unides. Aquest acord, subscrit per unanimitat dels 193 estats participants, entre ells Espanya, inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que persegueixen acabar amb la pobresa i la fam, reduir les desigualtats i abordar reptes urgents com el canvi climàtic.

Assolir una agenda tan ambiciosa exigeix la participació de tots i combinar l’empenta dels governs i el sector públic, de les empreses, dels inversors i de la societat civil. Per primera vegada, l’ONU reconeix les empreses com un agent fonamental per a la consecució dels seus objectius globals: “L’activitat empresarial, la inversió i la innovació privades són els grans motors de la productivitat, del creixement econòmic inclusiu i de la creació d’ocupació. Exhortem totes les empreses a fer servir la innovació i la seva creativitat, per resoldre els problemes relacionats amb el desenvolupament sostenible”, subratllaven des de l’organisme internacional. I Cepsa, companyia energètica global adherida des del 2005 al Pacte Mundial de Nacions Unides -la iniciativa mundial més gran en sostenibilitat- es va sumar immediatament al repte de treballar per alinear la seva gestió corporativa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Aquest fet, a més de suposar un compromís amb el progrés social sostenible, ajuda a trobar noves oportunitats de negoci, millora la relació amb els grups d’interès i promou la innovació.

Identificació d’ODS

El compromís de Cepsa amb els ODS es va materialitzar, com a primer pas, en la identificació dels seus objectius prioritaris dins de l’Agenda 2030 i la decisió per part de la companyia de dirigir els seus esforços cap a aquells més vinculats amb la seva activitat i amb els seus grups d’interès. El següent pas ha sigut posar-se mans a l’obra i traçar les línies estratègiques i accions concretes que s’han posat en marxa per aconseguir les metes vinculades a aquests ODS establerts com a prioritaris:

- Energia sostenible i no contaminant (ODS 7). Per contribuir a aquest objectiu, s’han emprès diferents actuacions per a la millora de l’eficiència de les operacions de la companyia, com la instal·lació de panells solars en estacions de servei; l’acord amb la xarxa IONITY per a la instal·lació de carregadors ultraràpids per a vehicles elèctrics; la instal·lació, juntament amb Redexis, d’estacions de repostatge de GNC (gas natural comprimit) i GNL (gas natural liquat); o projectes d’eficiència en refineries i plantes químiques. A més, per augmentar la quota d’energies renovables en el mix energètic de Cepsa, el 2019 es va posar en marxa el seu primer parc eòlic a Jerez de la Frontera (Cadis), que produeix l’energia equivalent al consum de 20.000 vivendes durant un any i, a més, evitarà l’emissió de 32.000 tones a l’any de CO2.

- Treball decent i creixement econòmic (ODS 8). En l’àmbit de les condicions laborals que Cepsa ofereix als seus professionals, des- taca la seva aposta per les mesures de conciliació, com el teletreball, àmpliament utilitzat durant la crisi ocasionada per la Covid-19. Tot plegat, dins de la voluntat de proporcionar ambients de treball segurs, aplicant programes d’empresa saludable (PES) i el des- envolupament del seu Sistema de Gestió (SIGES). A més, l’energètica promou el desenvolupament local a les zones en les quals està present amb les seves activitats: amb plans de foment de contractació local, proporcionant a les comunitats eines d’ocupabilitat fora del sector energètic; i desenvolupant accions formatives que augmentin la capacitació de les plantilles locals i millorin la qualitat de vida de les comunitats. Així mateix, Cepsa es preocupa per ser un lloc en el qual la participació i el progrés igualitari de tots els seus professionals, amb independència de la seva condició personal, física o social, sigui una realitat. Per fer-ho possible, compta amb un programa específic de Diversitat i Inclusió.

- Indústria, innovació i infraestructura (ODS 9). Mitjançant l’adopció de noves tecnologies di- gitals (com Max, l’assistent virtual per als professionals de Cepsa) o de la Indústria 4.0 (com el pro- jecte Diesel Challenge, orientat a l’aprofitament més gran de subproductes; o el programa Real Time Optimization, que té per objectiu incrementar la capacitat productiva i l’eficiència energèti- ca a través de la intel·ligència artificial i els simuladors). Gràcies a això, la companyia aconsegueix ser més eficient en els processos productius i, d’aquesta manera, reduir l’impacte de les seves operacions.

- Producció i consum responsable (ODS 12). Cepsa s’esforça per millorar de manera contínua els seus processos productius, promovent la sostenibilitat en el cicle de vida dels seus productes, amb accions com la producció de fenol a partir de benzè de residus forestals. Aquest interès per fomentar la sostenibilitat ha rebut reconeixements com el Certificat de Declaració Ambiental de Producte (EPD) amb el qual compta la seva línia de negoci de LAB (matèria primera per a la fabricació de detergents biodegradables).

També es promou la sostenibilitat de la cadena de subministrament, per mitjà de la realització d’accions formatives per a proveïdors i d’avaluacions del seu desenvolupament sota indicadors ambientals, socials i de governança. Una altra de les seves accions és la promoció de la gestió sostenible dels recursos naturals, com a mostra la seva adhesió al Pacte per l’Economia Circular i al grup de treball sobre Capital Natural i Energia a Espanya.

- Acció pel clima (ODS 13). Dins de la contínua aposta de la companyia per reduir l’impacte de la seva activitat, actualment està definint una estratègia de carboni que li permetrà establir un full de ruta cap a un model baix en carboni, gràcies a un objectiu de reducció de CO2 i d’intensitat d’emissions a llarg termini, contribuint d’aquesta manera a l’acció pel clima

- Pau, justícia i institucions sòlides (ODS 16). Cepsa es va convertir el 2018 en l’única companyia del sector de l’energia a Espanya i en una de les primeres a nivell internacional, a obtenir la certificació ISO 37001 per les seves mesures antisuborn. És només un exemple del compromís amb les millors pràctiques d’ètica i compliment, encaminades a prevenir la corrupció i el suborn en totes les seves formes i promoure la transparència i el diàleg amb proveïdors, empleats i altres col·lectius