27 de setembre de 2020
27.09.2020
Regió7

El sou més habitual a Espanya va créixer el 5,6% durant el 2018

El territori estatal on més es cobra és el País Basc, seguit de Madrid, Navarra i Catalunya

26.09.2020 | 23:40
El sou més habitual: 18.468 euros

El sou anual més habitual va ser de 18.468,9 euros el 2018, xifra que millora en gairebé 970 euros, el 5,6%, el del 2017 i que supera en gairebé en 2.000 euros el registrat cada any del període 2013-2016, segons l'enquesta d'estructural salarial de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb dades corresponents a l'exercici 2018.

Malgrat aquest increment, el salari més freqüent va ser el 23% inferior al salari mitjà registrat el 2018. En concret, el salari mig brut anual per treballador va pujar l'1,5% el 2018, fins a situar-se en 24.009,1 euros, la xifra més elevada almenys des del 2008.

L'organisme estadístic explica aquesta diferència entre el salari mitjà i el més habitual en què hi ha pocs treballadors amb salaris molt alts, però que influeixen notablement en el salari mitjà. L'INE fa, doncs, una divisió entre els que tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior per obtenir el salari mitjà, que el 2018 es va situar en 20.078,4 euros. Deduïdes les cotitzacions socials a càr-rec del treballador i les retencions per IRPF s'obté el salari net mensual, que el 2018 va ascendir a 1.430,7 euros (1.562,1 euros en el cas dels homes i 1.286,4 en el de les dones).

Segons l'enquesta, dins de la negociació col·lectiva, els salaris més alts es donen en els centres de treball amb convenis d'empresa (29.664 euros en 2018), seguit dels que tenen convenis estatals (23.300 euros anuals) i dels que tenen un conveni inferior a l'estatal (20.486 euros). No obstant això, el salari mitjà més alt és als centres on la regulació de les relacions laborals és diferent a l'establert en conveni (30.798,9 euros).

El salari mitjà anual del sector públic va assolir el 2018 els 32.422,7 euros anuals (sense incloure als funcionaris de classes passives), enfront dels 22.194,8 euros del sector privat, diferència que s'explica per les diferents ocupacions que exerceixen els treballadors de tots dos sectors i per la seva elevada diferència en número (més del 80% dels treballadors estñan en el sector privat), havent-hi una dispersió salarial més alta en el sector privat que en el públic. Entre el 2014 i el 2018 el salari anual ha pujat el 10,1% en el sector públic i el 3,5% en el privat.

Els treballadors amb contractes de durada determinada van guanyar una mitjana de 18.056,18 euros anuals el 2018, el 6% més que el 2017, enfront dels 25.775,6 euros dels contractes indefinits (+2,8%). En general, els treballadors amb un contracte de durada determinada van tenir un salari mitjà anual inferior al 30% al dels contractes indefinits.

Les diferències salarials entre homes i dones s'han reduït lleugerament respecte a l'enquesta anterior, atès que els salaris de les dones van créixer a ritme més alt (2%) que els dels homes (1,3%). Així, el guany mitjà anual dels homes va ser de 26.738 euros l'any, mentre que la de les dones va suposar el 78,6% d'aquesta quantia, amb 21.011,89 euros, el 21,4% menys que la dels homes. El 2017, la bretxa era del 21,9%.

Les activitats econòmiques amb més remuneració anual el 2018 van ser el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (51.237 euros); activitats financeres i d'assegurances (45.034 euros); indústries extractives (33.990 euros); informació i comunicacions (33.117 euros), i administració pública (29.824 euros). En canvi, els assalariats d'hostaleria (14.345 euros), altres serveis (16.374 euros) i activitats administratives i serveis auxiliars (17.176 euros) van obtenir les remuneracions més baixes.

Els directors i gerents van presentar el 2018 un salari anual de 54.341 euros. Són els que més cobren per grup d'ocupació, amb una retribució el 126,3% superior a la mitjana. En canvi, els salaris més baixos són per als treballadors d'ocupacions elementals, amb 15.163 euros anuals, i per als treballadors dels serveis de restauració i comerç, amb 17.047 euros.

Segons aquesta enquesta, el sou mitjà anual dels treballadors amb nacionalitat espanyola va ser l'únic que va superar la mitjana el 2018, amb 24.440,2 euros. Tots els grups amb nacionalitat diferent a l'espanyola van presentar un sou inferior al salari mitjà, sent el més baix el dels treballadors africans (16.315 euros).

Per comunitats autònomes, el panorama no ha canviat respecte a altres anys: el País Basc (28.470,9 euros anuals per treballador), Madrid (27.010,9 euros) i Navarra (26.364,7 euros) van continuar registrant el 2018 els salaris més elevats, mentre que Extremadura (19.947,8 euros) i les Canàries (20.763,4 euros) van presentar els més baixos. A Catalunya va ser de 25.552,84 euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit