El preu de l'habitatge caurà entre el 5% i el 8% a l'Estat el 2020, segons els Quaderns d'Informació Econòmica, editats per Funcas. La davallada registrada aquest any serà inferior a la contracció del 13% esperada per al conjunt de l'economia i estarà seguida d'una estabilització en la primera meitat del 2021 i una recuperació posterior. Entre els factors que expliquen l'impacte «limitat» hi ha, segons els articles publicats a Quaderns d'Informació Econòmica, els baixos tipus d'interès, «l'abundància» de liquiditat, la falta de bones alternatives d'inversió i la probable preferència dels venedors per esperar abans de vendre a preus baixos.

L'article de Carlos Ocaña i Raymond Torres considera que la caiguda de les transaccions serà «transitòria», tot i que asseguren que serà «inevitable» un cert impacte per l'elevada incertesa generada per la crisi sanitària i la caiguda de l'activitat i l'ocupació.

En tot cas, els autors preveuen una evolució «diferent» en funció dels territoris i els tipus d'immobles, amb un major atractiu dels habitatges de qualitat en centres urbans en detriment de zones on «colpejarà» més l'augment de l'atur o l'escassa presència de la inversió estrangera.

En un altre article, Joaquín Maudos assegura que l'anterior etapa de creixement va facilitar un desendeutament de les famílies, de manera que el servei del deute en termes de renda disponible s'havia reduït a la meitat entre el 2008 i el 2019, i es va situar al voltant del 6%. Com a percentatge del PIB, el deute va caure del 85,6% el juny del 2010 al 56,9% el març del 2020.