Catalunya va rebre 459.271 visitants internacionals l'agost, el 80,6% anual menys, segons les dades de moviments turístics en fronteres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En els primers vuit mesos de l'any, el nombre de visitants internacionals ha caigut el 76,4% en comparació amb el mateix període de l'any passat, fins a 3,2 milions de persones. Per la seva banda, Espanya va rebre 2,4 milions de turistes internacionals l'agost, el 75,9% menys. L'acumulat de l'any es va situar en 15,7 milions de visitants, molt per sota dels 58,1 milions registrats en el mateix període del 2019.

L'agost, França va ser el principal país emissor de turistes internacionals, amb 863.665 visitants, el 35,4% del total i un descens del 57,2% respecte a l'agost de l'any passat. Alemanya i el Regne Unit van ser els països següents amb més turistes a l'Estat, amb 298.217 visitants i 256.528, respectivament. Catalunya va ser la principal destinació dels turistes a l'agost, amb el 18,8% del total, seguida per les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, amb el 18,6% i el 17,6%, respectivament.