La vida es basa en decisions. ¿Quina carrera escollir? ¿On viure? ¿Com fer-ho? A més dels components cultural, social i personal que comporta prendre-les, en la majoria de casos també impliquen un intercanvi econòmic, raó per la qual el coneixement dels principals conceptes financers és, avui dia, imprescindible. Sense anar més lluny, per pagar els estudis, obtenir finançament per aconseguir un lloc on viure o plantejar-se la jubilació més enllà dels seixanta anys serà necessari dominar els conceptes bàsics de la cultura financera, com són els tipus d'interès, els diferents productes i serveis financers i les regles del seu ús.

No obstant, i malgrat el seu pes evident en la vida, molts dels conceptes financers no estan clars per a la majoria de les persones. El 5 d'octubre passat es va celebrar el Dia de l'Educació Financera, impulsat pel Banc d'Espanya i la CNMV, que té com a objectiu conscienciar sobre la importància d'estar financerament formats. Fins al moment, l'empoderament financer no es percep com el que és: un autèntic motor de canvi, tenint en compte que permet als ciutadans de tots els països, sense cap excepció, prendre decisions correctes pel que fa a les finances personals. Facilita que puguin invertir en salut, educació i obre finestres laborals, a més de fer front a les emergències econòmiques que puguin sorgir.

Per un altre costat, la falta d'informació està estretament relacionada amb la vulnerabilitat i, en el cas de la cultura financera, pot portar a l'endeutament i a l'exclusió econòmica i social. Constitueix, per tant, un problema globalque se suma a la dificultat que hi ha en algunes zones rurals per accedir a serveis bancaris, cosa que fa que una part de la població només pugui operar en efectiu -poc segur i difícil d'administrar en alguns casos-.

De fet, tal com estima la base de dades de Global Findex -la base de dades més completa del món sobre com els adults gestionen el seu capital-, prop de 1.700 milions d'adults de tot el planeta 'no estan bancaritzats'. D'ells 95 milions són habitants de països amb economies en desenvolupament. Així amb tot, les dades també reflecteixen

que la inclusió financera està augmentant a tot el món gràcies a internet i als 'smartphones', ja que la tecnologia facilita l'accés als serveis financers.

Gràcies a això, persones de tot el món s'han acostat a aquests serveis, per això, entre altres raons, ha augmentat el nombre de titulars de comptes -en alguns llocs més ràpidament que en altres i de forma més dispar pel que fa al gènere i el nivell econòmic-, i un percentatge més alt de persones han pogut demanar crèdits i préstecs per recolzar les seves iniciatives laborals o pagar factures en cas d'emergència. Juntament amb això, gran part dels governs de tots els continents, així com el sector privat -especialment el financer-, estan apostant per la inclusió financera per empoderar la ciutadania, una feina que, sens dubte, està donant bons fruits.

Empoderament financer

L'esforç de les entitats financeres, entre altres organitzacions, té una repercussió important pel que fa a l'empoderament financer de tota la població. Conscients d'això, Banco Santander assumeix la seva responsabilitat en el foment de la cultura financera entre la ciutadania, siguin o no siguin clients seus. Com a entitat bancària, el seu compromís es basa a garantir l'honestedat i transparència en els serveis oferts, amb l'objectiu d'avançar conjuntament amb la societat. Perquè els productes financers difícils d'entendre no beneficien

ningú.

En conseqüència, l'entitat ha adquirit el compromís públic d'empoderar financerament 10 milions de persones a tot el món entre el 2019 i el 2025. Per fer-ho possible, ha iniciat una estratègia en totes les seves geografies basada en

tres línies d'acció: facilitar l'accés als serveis financers bàsics; oferir finançament adaptat a les necessitats dels col·lectius més vulnerables; i promoure la resiliència a través de programes d'educació financera.

Aquesta estratègia ha fet que el 2019 l'entitat empoderés financerament 2 milions de persones. Pel que fa a educació financera, Banco Santander realitza un gran esforç en la majoria dels països en els quals opera mitjançant iniciatives, programes de formació i accions concretes per aconseguir quatre objectius capitals: facilitar l'entesa

dels conceptes econòmics perquè les persones prenguin millors decisions financeres; reduir la bretxa d'informació entre clients i proveïdors de serveis financers; protegir els més vulnerables a través de l'empoderament financer; i recolzar l'estabilitat del mercat financer amb una bona educació financera.

En total, més de 580.000 persones es van beneficiar el 2019 d'aquests programes.

En el cas d'Espanya, Santander disposa de diversos programes d'Educació Financera. Un d'ells és Finances per a Mortals, que aquests dies estrena la seva nova web amb formació en línia, consells, entreteniment i continguts renovats amb una ferma aposta per la digitalització. Un altre de molt important és Les teves finances, el teu futur,

dirigit a joves d'entre 13 i 15 anys, als quals s'ajuda a reflexionar sobre les seves decisions financeres.

A Europa, destaca, per exemple, al Regne Unit, My Money Week, que està considerada la iniciativa d'educació financera de més reconeixement del país; o a Portugal, Junior Achievement.

A l'Amèrica Llatina són molt importants els programes Tuiio, Finanzas de tú a tú, a Mèxic; Escola, a Brasil; o Sanodelucas, a Xile.