Si el lector s'està plantejant comprar una casa aprofitant l'impacte de la pandèmia en el sector immobiliari, el més probable és que no li convingui esperar massa. Sobretot tenint en compte el que es triga a escollir un habitatge i després a completar el procés d'adquisició, especialment si es necessita finançament bancari. Els experts consideren que la crisi del coronavirus tindrà un impacte moderat i temporal en els preus, que podrien tornar al nivell previ al confinament al llarg del 2021.

La Fundació de les Caixes d'Estalvi (Funcas) acaba de publicar un estudi en el qual es preveu que l'habitatge s'abarateixi entre el 5% i el 8% el 2020, fet que «corregiria la lleu sobrevaloració» observada anteriorment, per estabilitzar-se a la primera part del 2021 i posteriorment començar a pujar. Això sí, avisa que la seva evolució serà «diferent» segons els territoris i tipus d'immobles. Els «de qualitat» en els centres urbans, apunta l'informe, conservaran el seu atractiu en comparació amb zones on l'increment de la desocupació serà més gran o que tinguin escassa presència d'inversors estrangers.

El mercat no s'enfonsa

«Tot apunta que, excepte si es produís un nou tancament de l'economia com a conseqüència dels rebrots, no estem a les portes d'un enfonsament de mercat», afirmen els autors de l'informe, que destaquen que la caiguda dels preus serà «bastant inferior» a l'entorn del 13% que s'espera que es contregui l'economia. El descens, així, serà més «limitat en la seva magnitud i en la seva durada» que en crisis econòmiques anteriors. Això es deu, argumenten, al fet que els venedors preferiran retardar la venda davant la previsió d'una recessió curta, en la perspectiva que els tipus d'interès segueixin baixos a mitjà termini, a l'escassetat de bones alternatives d'inversió per la caiguda de la borsa i altres actius financers, i al «nivell relativament reduït» dels preus davant d'altres països europeus.

El servei d'estudis de Bankia també augura un abaratiment moderat, però amb matisos. «Habitualment els ajustos en preus es produeixen més tard en el cicle, ja que l'oferta tendeix a retreure's i esperar abans de vendre amb un descompte excessiu. Esperem una caiguda dels preus aproximadament del 6% el 2020, tot i que amb diferències per zones i més important en l'habitatge de segona mà i en les zones turístiques», apunta en un informe recent.

El conseller delegat de la Sareb, Javier García del Río, preveu un descens dels preus més pronunciat. «El que veiem és que les estadístiques públiques no reflecteixen la situació real. Nosaltres esperem que, al mercat residencial, els preus puguin caure el 10%-12%, amb una recuperació cap als nivells previs a la crisi que arribarà al final del 2021 o principi del 2022», va dir en un esdeveniment organitzat per DD Talks.

Les dades, en tot cas, són encara molt més moderades.

L'Associació Hipotecària ha apuntat que els habitatges taxats entre els mesos d'abril i juny van registrar un valor l'1,7% inferior al del mateix període del 2019 i l'1,8% inferior al del primer trimestre d'aquest any. La taxadora Tinsa, per la seva banda, ha indicat que, entre el juliol i l'agost, van baixar el 0,4% respecte de l'estiu del 2019 i l'1,6% respecte del primer trimestre del 2020, fet que suposa la primera caiguda des del tercer trimestre del 2015 en el valor dels habitatges taxats.

Canvi de cicle suau

Altres estadístiques, en canvi, reflecteixen que el preu està pujant. Segons Idealista, els immobles oferts al seu web van pujar el 5,6% aquest estiu respecte del segon trimestre i el 0,4% davant de l'etapa estival de l'any passat. «La promesa d'una injecció milionària (de la UE), la possibilitat d'obtenir crèdit barat i les expectatives d'una vacuna en potència van provocar que els preus no caiguessin amb la força esperada en els grans mercats i que fins i tot pugessin fins a nivells prepandèmia en mercats secundaris. Resulta molt complicat fer previsions, ja que tot depèn de l'evolució de la crisi sanitària», afirma.

Juan Fernández-Aceytuno, conseller delegat de Societat de Taxació, va assegurar que l'evolució dels preus dels portals immobiliaris difereix de la de les taxadores perquè els primers reflecteixen els preus d'oferta inicial, «que han baixat perquè estaven disparats, sobretot a Madrid i Barcelona».