La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (COCOC) preveu «dificultats a mitjà termini» a causa de la caiguda de la licitació pública a la comunitat, ja que el sector privat «ha iniciat menys obres o manté paralitzats els projectes en espera de millors perspectives».

Aquesta organització empresarial, que agrupa les constructores amb activitat a Catalunya, considera que la construcció «ha de ser una de les locomotores de la recuperació, per la seva capacitat d'arrossegament d'altres sectors, i així ho ha entès la UE», remarca.

No obstant això, recorda que els llargs procediments de contractació «no s'adapten bé als terminis breus del pla de recuperació de la UE», i per això reclama «escurçar el temps entre la licitació i l'adjudicació» d'un projecte.

En un comunicat, els contractistes d'obres catalans asseguren que entre el 2012 i el 2019 el 60% de les licitacions canalitzades a través d'òrgans de contractació del sector públic estatal ubicats a Madrid van anar a parar, en un 64% -en termes d'import-, a empreses amb seu social a la capital.

Aquesta entitat també subratlla la «poca capacitat de gestió dels fons europeus» que ha demostrat el Govern espanyol, i apunta que el sector públic haurà d'afrontar ara un augment de la despesa i una caiguda dels ingressos, de manera que «depèn dels fons europeus» per posar en marxa «més projectes que ajudin el sector a tornar a guanyar impuls».

A partir d'estimacions fetes per diferents organismes econòmics, els constructors catalans asseguren que la mitjana de les previsions pronostica una caiguda aquest any del 20% de la inversió en construcció i un repunt del 10% l'any que ve.

En aquesta línia, recorden que la licitació d'obres a Catalunya va caure un 41% del gener al setembre.

Les licitacions de la Generalitat, sempre segons dades del COCOC, representen el 29% del total, amb 251 milions d'euros, un 29% menys que el mateix període del 2019.

Per contra, les licitacions de l'Administració General de l'Estat són el 7% del total, uns 60 milions d'euros, el que representa un 87% menys en comparació amb els mesos compresos entre gener i setembre del 2019.

Per la seva banda, les administracions locals han estat protagonistes del 64% de les licitacions, amb 562 milions d'euros, si bé han reduït la seva aportació en un 17% respecte al mateix període del l'any anterior.