La Cambra de Barcelona ha empitjorat les seves previsions anuals per a l'economia catalana i preveu una caiguda del 12,7% del PIB aquest any, com a conseqüència de la segona onada de la crisi sanitària, mentre que calcula que l'economia creixerà el 2021 només el 6,7%, tot i que el PIB encara estaria gairebé el 7% per sota dels nivells previs a la crisi. Aquesta és la previsió que recull el seu Informe de conjuntura catalana del tercer trimestre del 2020, que analitza les dades macroeconòmiques del tancament d'aquest any i les que s'esperen per al 2021, en plena pandèmia del coronavirus. La caiguda del -12,7% del PIB català suposa una revisió a la baixa de les previsions anteriors, que eren del -10,3%, en incorporar-hi ja l'impacte en l'economia dels últims rebrots de la covid-19.

Els aspectes que més noten l'impacte del coronavirus són el consum privat, que es preveu que caigui un -11% en el 2020, la formació bruta de capital (-17, 3%), les exportacions (-21,6%), les importacions (-16,5%) i la taxa d'atur, que preveu que se situï al 17,5%.

De cara al 2021, la Cambra creu que l'atur es reduirà fins al 13,6% i que el consum privat augmentarà el 6,2%, mentre que la formació bruta de capital creixeria el 8,3%, les exportacions ho farien el16,6% i les importacions, el 14,2%.

L'indicador de confiança empresarial de l'organisme cameral havia detectat un inici de recuperació en el quart trimestre de l'any, després de la caiguda històrica del segon i l'estabilitat del tercer, però aquest s'ha de relativitzar ja que obeeix a una enquesta que es va fer abans de l'últim brot de coronavirus.