Les llars espanyoles dediquen el 41% dels seus ingressos nets mensuals al pagament de la hipoteca, que té una quota mitjana de 591 euros, segons dades del Col·legi de Registradors del 2019. En el cas del lloguer, les famílies destinen fins al 67% dels ingressos a pagar-lo i té un preu mitjà de 966 euros mensuals, segons l'informe anual de pisos.com. En qualsevol dels casos, són xifres que es troben molt per sobre del que recomana el Banc d'Espanya. L'entitat considera que tan sols s'hauria de dedicar una tercera part del que s'ingressa a aquest tipus de despeses, percentatge que es dobla en el cas dels lloguers.

Pel que fa a la renda mitjana disponible, segons l'INE, el 2019 cada llar va disposar de 17.287 euros anuals, el que suposa uns ingressos nets de 1.440 euros mensuals. Segons l'informe del portal immobiliari pisos.com, aquesta quantitat no sempre permet afrontar el pagament de compra o lloguer a les grans ciutats.