Els menors de 25 anys han perdut 244.000 ocupacions el segon trimestre, la qual cosa suposa un descens del 23,9%, segons dades de l'EPA recollits per Adecco Group Institute en el seu Anuari sobre el Mercat de Treball 2020. Adecco ha posat en relleu que, encara que la pandèmia ha posat «en escac» tots els aspectes de la vida, els joves «són els que estan patint l'impacte més greu». Tenint en compte el sexe, els homes menors de 25 anys són els que més ocupació van perdre el segon trimestre, amb un descens del 22,1% interanual (126.300 llocs), mentre que el descens en el cas de les dones va ser del 26,1%, amb una pèrdua de 117.700 places. En el cas de les persones entre 25 i 39 anys, el nombre d'aturats va créixer el 17,7% (189.800 desocupats més), mentre que en el cas dels que tenen entre 40 i 59 anys es va registrar un descens del 3,7% (54.400 aturats menys).