Els sis bancs que cotitzen a l'Ibex 35 han continuat engreixant les seves provisions, en detriment del benefici, per blindar el seu balanç davant l'augment del risc derivat de la crisi econòmica que han ocasionat les mesures de contingència implementades per mitigar els efectes de l'expansió del coronavirus.

Aquesta situació excepcional ha portat la gran banca a protegir-se davant insolvències esperades adoptant una posició de prudència i realitzant provisions de forma agregada per un import d'uns 14.906 milions d'euros fins al setembre, a pesar que en el primer semestre, quan va dotar uns 11.900 milions d'euros, va pensar haver realitzat gairebé tot l'esforç. D'aquesta manera, en vistes que l'escenari continuarà deteriorant-se i que el cost de risc continua a l'alça, les entitats financeres han preferit ajustar aquestes provisions ja realitzades i elevar-les de manera addicional en aquest tercer trimestre de l'exercici 2020.

CaixaBank va obtenir uns guanys atribuïts de 726 milions d'euros entre el gener i el setembre, el 42,6% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior, després de realitzar en aquests nou primers mesos una provisió extraordinària de 1.161 milions per la covid-19. En aquesta línia, la majoria de les provisions de l'entitat ja estaven aplicades des de trimestres anteriors, en situar-se en 1.155 milions d'euros, mentre que en els últims tres mesos ha afegit 6 milions d'euros.

Per la seva banda, Banc Sabadell ha tancat els nou primers mesos de l'any amb un benefici de 203 milions, si bé suposa un descens del 74,5% respecte al mateix període d'un any abans, a causa de les majors provisions, que sumen 1.391 milions en l'aglomerat de l'any, i als menors ingressos per la crisi. Així, el grup va dotar de manera addicional un total de 369 milions d'euros en el tercer trimestre, que es completen amb els 206 milions d'euros del primer trimestre i amb els 486 milions d'euros provisionats en el segon trimestre.

El BBVA ha registrat 'números vermells' durant els nou primers mesos de l'any de 15 milions d'euros, encara que suposen una important retallada dels mateixos si es tenen en compte les pèrdues per 1.157 milions d'euros del primer semestre del 2020. Les provisions, en el seu cas, ara ascendeixen a 2.200 milions d'euros, dels quals 1.460 milions d'euros es van aplicar en el primer trimestre, 644 milions d'euros en el segon i 200 milions addicionals en el tercer. En el seu cas també s'uneix l'ajust del fons de comerç dels Estats Units per 2.084 milions d'euros comptabilitzat en el primer trimestre.

Banco Santander s'ha anotat unes pèrdues de 9.048 milions d'euros durant els nou primers mesos d'enguany, enfront d'un benefici de 3.732 milions d'euros registrat un any abans. A més de la provisió acumulada entre el gener i el setembre de 9.562 milions d'euros, l'entitat presidida per Ana Botín va registrar en el trimestre passat una actualització del fons de comerç de les seves inversions històriques i dels actius fiscals diferits (DTAs), la qual cosa li va generar un càrrec extraordinari sense efecte en caixa de 12.600 milions d'euros.

Bankia va guanyar 180 milions d'euros nets durant els nou primers mesos de l'exercici, un benefici el 68,8% inferior a l'obtingut fa un any, a causa del menor resultat generat per les operacions financeres, així com per les noves provisions per fer front a les contingències que puguin derivar-se en el futur a conseqüència de la situació generada pel coronavirus. Així, l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri ha efectuat en el tercer trimestre una dotació de provisions de caràcter extraordinari de 155 milions d'euros que, sumats a les realitzades en la primera meitat de l'any, totalitzen 465 milions.

Bankinter va registrar un benefici net de 220,1 milions fins al setembre, fet que suposa un descens del 50,5% respecte al mateix període de l'exercici anterior, per les fortes provisions realitzades per prevenir l'empitjorament de l'escenari macroeconòmic i a l'absència d'extraordinaris. Les provisions realitzades pel banc liderat per María Dolores Dancausa per suportar l'impacte de la crisi, que aquest trimestre s'han incrementat en 51 milions d'euros a causa de l'empitjorament de l'entorn, sumen en aquests nou mesos 243,5 milions d'euros.