El calendari laboral del 2021 recull un total d'11 dies festius a tot l'Estat, dos menys que el 2020, dels quals només 8 se celebraran de manera conjunta a tot Espa-nya, el mateix nombre que aquest any, segons la resolució de la direcció general de Treball que es va publicar ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En concret, els 8 festius que ho seran a tot Espanya són: el divendres 1 de gener (Cap d'Any), el divendres 2 d'abril (Divendres Sant), el dissabte 1 de maig (Festa del Treball), el dimarts 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), el dilluns 1 de novembre (Tots Sants), el dilluns 6 de desembre (Dia de la Constitució Espanyola), el dimecres 8 de desembre (la Immaculada) i el dissabte 25 de desembre (Nadal). Pel que fa als tres festius comuns, el dimecres 6 de gener (Reis), el dijous 1 d'abril (Dijous Sant) i el dilluns 16 d'agost (Assumpció), les comunitats autònomes en poden desplaçar la celebració. En el cas de Reis totes les CA l'han mantingut dimecres. Als dies festius estatals, cal sumar-hi els festius autonòmics i locals.