Catalunya va registrar 242 procediments concursals en empreses entre els mesos de juliol i setembre, un 54% més respecte al segon trimestre. En termes interanuals, el creixement és del 3,9%. Segons les dades provisionals publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística, el 25,2% dels negocis afectats per la covid-19 pertanyen al sector del comerç. Altres àmbits són la indústria (10,3%), les activitats professionals i tècniques (10,3%), l'hostaleria (8,2%) i la construcció (8,2%). Al conjunt de l'Estat hi va haver 1.026 concursos el tercer timestre, el 43,7% més respecte al segon.