El Diari Oficial de la Generalitat publica aquest divendres la convocatòria d'ajuts de 2.000 euros per als autònoms afectats per l'impacte de la pandèmia. La resolució remarca que es tracta d'un ajut "extraordinari i puntual", de pagament únic i destinat a microempreses. Concretament, les bases estableixen que els beneficiaris han d'estar donats d'alta al RETA o en alguna mutualitat com a sistema alternatiu i han d'exercir la seva activitat a títol individual o amb persones a càrrec seu, però en queden fora si tots junts sumen més de sis persones, prenent com a referència la mitjana de l'any passat. Els tràmits per sol·licitar l'ajuda es podran iniciar a partir de dilluns a les nou del matí i s'allargaran durant deu dies hàbils.

En el cas de les cooperatives, han d'estar formades com a màxim per a tres persones sòcies i tampoc podran optar-hi si sumant el nombre treballadors no socis també supera les sis persones.

Altres requisits que estableix la convocatòria publicada aquest divendres al DOGC és que els autònoms estiguin donats d'alta en el RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu ininterrompudament almenys des de l'1 d'octubre del 2020, que la base imposable de la darrera declaració de l'IRPF sigui igual o inferior a 35.000 euros o que el rendiment net dels tres primers trimestres d'aquest any no superi els 13.125 euros.

En total, el Govern destinarà 20 milions d'euros a les ajudes fins a esgotar l'import i es preveu que se'n puguin beneficiar 10.000 persones. Així mateix, es concediran fins a esgotar l'import i es resoldran per ordre cronològic.