Eurecat Manresa participa, juntament amb la consultora ambiental Amphos21, en un procés de compra pública innovadora convocat en l'àmbit europeu, en el marc de la iniciativa Posidon, per desenvolupar una nova tecnologia per a la descontaminació de sòls altament contaminats per hidrocarburs i metalls pesants, que sigui sostenible i eficient.

Eurecat i Amphos21 van participar en la primera fase d'aquest procés, que va consistir en el disseny de la nova tecnologia proposada per eliminar hidrocarburs i metalls pesants d'emplaçaments amb sòls contaminats, i van ser seleccionats per a la segona fase, que suposa l'operació i validació del prototip.